METSO ARVIOI UUDELLEEN KIVEN- JA MINERAA

Metso Oyj     Pörssitiedote 25.9.2003 klo 15.00

METSO ARVIOI UUDELLEEN KIVEN- JA MINERAALIENKÄSITTELYN LIIKEARVOA

Metso-konserni on päättänyt noin 200 miljoonan euron liikearvon
alaskirjauksesta ennen veroja Metso Mineralsissa. Alaskirjaus aiheutuu
kiven- ja mineraalienkäsittelyn vaikean markkinatilanteen
pitkittymisestä sekä Metso Mineralsille epäedullisista
valuuttakurssimuutoksista.

Kiven- ja mineraalienkäsittelyn markkinatilanne alkoi heikentyä
Svedalan hankintaprosessin jälkeen. Huolimatta kahden viime vuoden
kuluessa toteutetuista Metso Mineralsin toiminnan tehostamistoimista
ja päällekäisyyksien purkamisesta Metso on joutunut arvioimaan
uudelleen aikataulua, jossa Metso Minerals saavuttaa konsernin
taloudelliset tavoitteet. Varovaisempien arvioiden vuoksi liikearvoa
on kirjattava alas.

Noin 200 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksella ei ole
kassavirtavaikutusta. Konsernin liikearvon poistot pienenevät
vuositasolla noin 10 miljoonalla eurolla. Alaskirjaus raportoidaan
Metson vuoden 2003 kolmannen neljänneksen tuloslaskelman satunnaisissa
kuluissa. Näinollen sillä ei ole vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Liikearvon alaskirjaus nostaa nettovelkaisuusastetta eli gearingia
noin 17 prosenttiyksikköä. Kesäkuun 2003 lopussa gearing oli 92,5
prosenttia. Alaskirjauksen vaikutuksesta Metson omavaraisuusaste
laskee noin 3,5 prosenttiyksikköä ja Metson osakekohtainen oma pääoma
alenee noin 1,5 euroa. Kesäkuun lopussa omavaraisuusaste oli 32,4
prosenttia ja oma pääoma osaketta kohti 9,40 euroa.

Metson tehostamisohjelman aiheuttamat arviolta 80 miljoonan euron
kertaluonteiset kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2003
kolmannen neljänneksen tulokseen.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä
noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Olli Vaartimo, vt. toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 0204 84
3253

Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
vt toimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa