METSO HAKEE TOIMINTAA TEHOSTAMALLA 100 M

Metso Oyj     Pörssitiedote 24.6.2003 klo 14.45

METSO HAKEE TOIMINTAA TEHOSTAMALLA 100 MILJOONAN EURON TULOSPARANNUSTA

Metson markkinaympäristö on jatkunut epävarmana, ja Metson tuotteiden
kysyntä on jäänyt ennakoitua heikommaksi. Nykyisen markkina- ja
kilpailutilanteen pitkittyessä tähän mennessä toteutetut toiminnan
tehostamistoimet eivät ole riittäviä. Metso onkin päättänyt nopeuttaa
kaikilla liiketoiminta-alueillaan toimenpiteitä kannattavuuden
parantamiseksi ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi.

Toimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla noin 100 miljoonan euron
tulosparannusta, josta Metso Paperin osuus on 30-40 miljoonaa euroa ja
Metso Mineralsin osuus 50-60 miljoonaa euroa. Tehostamistoimenpiteiden
arvioidaan alustavasti aiheuttavan suuruusluokaltaan noin 80 miljoonan
euron kertakustannukset. Liiketoiminta-alueet täsmentävät
suunnitelmansa toimenpiteistä elokuun loppuun mennessä.

Tehostamisohjelmaan liittyvät kertaluontoiset kustannukset kirjataan
vuodelle 2003, minkä takia konsernin tulos jää merkittävästi
viimevuotista pienemmäksi. Ennen mahdollisia tehostamisohjelmaan
liittyviä kertaluonteisia kustannuksia Metson toisen neljänneksen
tuloksen arvioidaan parantuvan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna,
mutta tammi-kesäkuulta tuloksen arvioidaan jäävän tappiolle.

Liiketoiminta-alueiden toimenpiteistä tiedotetaan sitä mukaa, kun ne
valmistuvat. Metso Paper on jo aloittanut toimenpiteet Suomessa ja
Ruotsissa, jossa henkilöstömäärää on ilmoitettu vähennettävän 300
henkilöllä. Nyt Metso Paper käynnistää myös Pohjois-Amerikassa noin
300 henkilön vähennykseen tähtäävät henkilöstöneuvottelut.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä
noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 0204 84
3253Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa