Metso ilmoittaa joukkovelkakirjojen vaihtotarjouksen lopulliset korkomarginaalit

Metso Oyj      Pörssitiedote 8.11.2004 klo 9.30          1(3)

Metso ilmoittaa joukkovelkakirjojen vaihtotarjouksen lopulliset korkomarginaalit

Metso Oyj ilmoittaa lopulliset korkomarginaalit joukkovelkakirjojen
vaihtotarjoukselle sekä uusille liikkeeseen laskettaville
joukkovelkakirjalainoille osana yhtiön tarjousta vaihtaa Euro Medium Term Note
-ohjelmaan kuuluvia 6,25 prosentin joukkovelkakirjoja ('nykyiset
joukkovelkakirjat'), jotka erääntyvät vuonna 2006, uusiin kiinteäkorkoisiin euro-
määräisiin vuonna 2011 erääntyviin joukkovelkakirjoihin ('uudet
joukkovelkakirjat'). Uudet liikkeelle laskettavat joukkovelkakirjalainat ovat osa
yhtiön Euro Medium Term Note -ohjelmaa ('ohjelma'). Nykyiset         Viitekorko        Korkomarginaali  
 joukkovelkakirjalainat                        
 EUR 500 milj. 6,25 %   OBL 4,5 % joka erääntyy 0,55 %       
 joka erääntyy joulukuun elokuun 18. päivänä             
 11. päivänä vuonna 2006 vuonna 2006                 
 (josta liikkeellä 412  (ISIN: DE0001141380)            
 milj. euroa)                             
                                   
 Uudet          Viitekorko        Korkomarginaali  
 joukkovelkakirjalainat                        
 Euromääräiset      7-vuotinen keski-swap  1,65 %       
 kiinteäkorkoiset     korko                    
 joukkovelkakirjat, jotka                       
 erääntyvät vuonna 2011                        


Vaihtotarjouksen ehtona on, että tarjouksen hyväksyy niin suuri määrä nykyisten
joukkovelkakirjojen haltijoita, että heidän tarjoamiensa nykyisten
joukkovelkakirjojen pääoman määrä vastaa yhteensä vähintään 175 miljoonaa euroa.
Metso voi laskea liikkeelle loppuselvityspäivänä osana ohjelmaa myös ylimääräisiä
joukkovelkakirjoja, jotka vastaavat ehdoiltaan uusia joukkovelkakirjoja ja joille
haetaan listausta Luxemburgin Pörssiin. Uusien joukkovelkakirjojen ja
mahdollisten ylimääräisten joukkovelkakirjojen yhteissummaksi tavoitellaan 250
miljoonaa euroa.

Vaihtotarjous on voimassa klo 15.00 (CET) saakka marraskuun 11. päivänä 2004 ja
hinnoitellaan klo 13.00 (CET) marraskuun 12. päivänä 2004. Loppuselvityksen
arvioidaan tapahtuvan marraskuun 19. päivänä 2004.

Kaikki tarjoukseen liittyvät tiedot sekä vaihtotarjouksen tarkemmat ehdot on
esitetty englanninkielisessä vaihtotarjousesitteessä, joka on saatavilla kaikilta
kaupanjärjestäjiltä sekä vaihtoagentilta tai Luxemburgin vaihtoagentilta.

Pääkaupanvälittäjinä vaihtotarjouksessa toimivat Deutsche Bank ja Merrill Lynch.
Muina kaupanvälittäjinä toimivat Citibank, Nordea ja Skandinaviska Enskilda
Banken. Vaihtoagenttina toimii Citibank ja Luxemburgin vaihtoagenttina toimii
Dexia Banque.Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja
asiantuntijapalvelujen    maailmanlaajuinen    toimittaja.    Konsernin
ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven- ja
mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso
Automation). Vuonna 2003
Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa
työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan
Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja:
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3195

Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253

Lisätietoja vaihtotarjouksesta:
Kaupanvälittäjät (Dealer Managers):

 Deutsche Bank AG London    Merrill Lynch International  
 Liability Management Group   Liability Management Group   
 Puh. +44 (0)20 7545 8011    Puh. +44 (0)20 7995 3715    


Vaihtoagentit:
 Exchange Agent         Luxembourg Exchange Agent   
 Citibank, N.A.         Dexia Banque Internatinale à  
 Puh. +44 (0)20 7508 3867    Luxembourg           
 exchange.gats@citigroup.com  Puh. +352 4590 1        

Tätä ilmoitusta ei saa jakaa Yhdysvalloissa, Italiassa, Espanjassa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa. Vaihtotarjousta rajoittavat Yhdysvaltain, Espanjan,
Italian, Ranskan, Yhdistyneiden kuningaskuntien, Belgian ja Saksan lait alla
esitetyn mukaisesti.
Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjouspyyntö tai ostotarjous, tai osa
tällaista pyyntöä tai tarjousta, missään valtiossa eikä tämä ilmoitus (tai mikään
sen osa) tai sen jakelu ole sopimuksen perusta eikä sitä tule sellaisena pitää.
Tämän lehdistötiedotteen tarkoituksena ei ole hankkia tällaisia tarjouksia.
Vaihtotarjousta ei tehdä, eikä tarjouksia hyväksytä, velkakirjojen haltijoilta
sellaisissa valtiossa, joissa vaihtotarjoustarjous ei ole paikallisen lakien ja
sääntöjen mukainen.

TARJOUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

Tämä vaihtotarjousta koskeva ilmoitus tai vaihtotarjousesite eivät ole tarjous
osallistua vaihtotarjoukseen missään sellaisessa valtiossa, jonka alueella on
lainvastaista tehdä tällaista tarjousta, eivätkä koske henkilöitä, joille
tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tämän ilmoituksen tai
vaihtotarjousesitteen jakelua eräissä valtioissa on voitu rajoittaa lailla.
Henkilöt, jotka saavat tämän ilmoituksen tai vaihtotarjousesitteen haltuunsa,
ovat itse vastuullisia selvittämään mahdolliset itseään koskevat rajoitukset ja
noudattamaan niitä.

Yhdysvallat: Vaihtotarjousta ei tehdä suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa,
yhdysvaltalaisia postipalveluita, maan sisäisiä tai ulkomaankaupan kanavia tai
pörssiä hyväksikäyttäen. Tätä ilmoitusta, vaihtotarjousesitettä ja muita
vaihtotarjoukseen liittyviä tarjousasiakirjoja ei tule lähettää tai muutoin antaa
Yhdysvalloissa olevan henkilön käyttöön. Jokaisen vaihtoon osallistuvan nykyisten
joukkovelkakirjojen haltijan tulee vakuuttaa, ettei hän ole Yhdysvalloissa eikä
Yhdysvaltain kansalainen (U.S. person) (kuten termi on määritelty Yhdysvaltain
arvopaperilain (Securities Act) Regulation S -säännöksessä), ja ettei hän
myöskään osallistu tarjoukseen yhdysvaltalaisen tahon toimeksiannosta tai anna
toimeksiantoa tarjoukseen osallistumisesta Yhdysvalloista.

Espanja: Vaihtotarjous ei koske Espanjassa asuvia. Näin ollen Espanjassa asuvat
eivät voi tarjota nykyisiä velkakirjoja vaihdettavaksi eikä heille voida tarjota,
myydä tai toimittaa uusia joukkovelkakirjoja Espanjassa. Tätä ilmoitusta, muita
vaihtotarjoukseen liittyviä tarjousasiakirjoja tai nykyisiä tai uusia
joukkovelkakirjoja ei myöskään saa välittää tai asettaa saataville Espanjassa.

Italia: Vaihtotarjousta ei tehdä Italiassa, eikä sitä ole toimitettu
hyväksyttäväksi Italian lakisääteisille tahoille (Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (CONSOB) tai Italian keskuspankki). Näin ollen nykyisiä
joukkovelkakirjoja hallussaan pitävien italialaisten tai Italiassa asuvien
henkilöiden tulee tietää, ettei vaihtotarjous koske heitä, ja että he eivät voi
osallistua vaihtoon eikä uusia joukkovelkakirjoja voida tarjota, myydä tai
toimittaa Italiassa. Näin ollen Italiasta saatuja vaihtoilmoituksia ei käsitellä.
Tätä ilmoitusta, muita vaihtotarjousta koskevia tarjousasiakirjoja tai nykyisiä
tai uusia joukkovelkakirjoja ei myöskään saa välittää tai asettaa saataville
Italiassa.

Tämä tiedote ei ole julkinen tarjous ("démarchage") Ranskan lakien ja sääntöjen
mukaan Ranskassa.

Vaihtotarjoukselle on myyntirajoituksia Yhdistyneissä kuningaskunnissa, Belgiassa
ja Saksassa.

Tämä ilmoitus tai muu vaihtotarjousta koskeva tarjousmateriaali ei ole tarjous
ostaa nykyisiä ja/tai uusia velkakirjoja eikä pyyntö myyntitarjouksen tekemiseen
olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai pyyntö olisi lainvastainen. Niissä
valtioissa, joissa arvopaperi- tai muu lainsäädäntö edellyttää vaihtotarjouksen
tekijän olevan valtuutettu pörssimeklari tai kaupanvälittäjä, vaihtotarjous
katsotaan valtuutetun välittäjän tekemäksi kaupanvälittäjän nimissä.

Tämän ilmoituksen tai muun vaihtotarjousta koskevan tarjousmateriaalin
toimittamista tai nykyisten joukkovelkakirjojen ostamista ei tule missään
olosuhteissa tulkita siten, että tässä annetut tiedot ovat ajan tasalla muutoin
kuin tietojen julkistamispäivänä tai etteivät esitetyt tiedot tai yhtiön
liikeasiat ole voineet muuttua vaihtotarjousesitteen päiväyksen jälkeen.
Metso OyjOlli Vaartimo              Pekka Hölttä
varatoimitusjohtaja           rahoitusjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa