Metso jatkaa nykyrakenteellaan kannattavan kasvun strategian toteuttamista

Metso Oyj      Pörssitiedote 8.2.20066 klo 12.20

Metso jatkaa nykyrakenteellaan kannattavan kasvun strategian toteuttamista

Metson hallitus on tänään päättänyt, että Metson rakenne pidetään ennallaan.
Hallitus perustaa kantansa Metso Mineralsin ja Metso Automationin nopeaan
liikevaihdon ja kannattavuuden paranemiseen sekä myönteisten markkinanäkymien
antamiin hyviin kasvumahdollisuuksiin sekä Metso Paperin myönteiseen kehitykseen,
mukaan lukien tänään julkistettu Aker Kvaernerin Pulping and Power
-liiketoiminnan mahdollinen yritysosto. Hallituksen mielestä on tärkeää, että
Metson johto keskittyy elokuussa 2005 julkistetun kannattavan kasvun strategian
toteuttamiseen.

Metson hallitus on tehnyt selvityksen, jossa tutkittiin vaihtoehtoisia
konsernirakenteita, mukaan lukien Metso Mineralsin mahdollinen eriyttäminen
nykyisestä Metso-konsernista. Metson omien asiantuntijoiden lisäksi hallituksen
neuvonantajina ovat toimineet Goldman Sachs sekä muut ulkopuoliset tahot.

Elokuun lopussa käynnistynyt selvitys on nyt valmis, ja hallitus uskoo yhä että
Metson nykyrakenne tarjoaa toistaiseksi parhaat mahdollisuudet omistaja-arvon
kasvattamiseksi edelleen.

Selvityksessä tarkasteltiin, miten Metso voi tuottaa eniten arvoa omistajilleen.
Selvityksessä verrattiin mahdollisuuksia omistaja-arvon tuottamiseksi Metson
nykyrakenteella tai Metso Mineralsin eriyttämisellä, ja näissä vaihtoehdoissa
otettiin huomioon myös strategiset ja teolliset näkökohdat. Selvityksen tulosten
perusteella hallitus uskoo, että Metso Mineralsin eriyttämisen mahdollisesti
antamat hyödyt olisivat tällä hetkellä selvästi pienemmät, ja niiden toteutuminen
epävarmempaa siihen verrattuna, että johto ja henkilöstö keskittyvät
täysipainoisesti strategian toteuttamiseen sekä kasvu- ja
parantamismahdollisuuksien hyödyntämiseen Metson nykyrakenteella. Hallituksen
mukaan uudella kannattavan kasvun strategialla voidaan saavuttaa merkittäviä
lisähyötyjä.

Hallitus toteaa, että Metso Mineralsin mahdolliseen eriyttämiseen liittyy myös
hyötyjä, mutta uskoo että nyt ei ole oikea aika tällaisen hankkeen
toteuttamiselle. Rakenteeseen liittyvät kysymykset ovat osa Metson jatkuvaa
strategista suunnittelua ja kehittämistä, ja hallitus sekä johto tulevat
tarkastelemaan rakenneasioita aika ajoin.

Lisäksi hallitus toteaa, että selvityksessä ei löytynyt perustavanlaatuisia
esteitä tai yksittäisiä asioita, jotka estäisivät Metso Mineralsin eriyttämisen
kaupallisesta, taloudellisesta, teknisestä, oikeudellisesta, verotuksellisesta
tai pääomamarkkinoiden näkökulmasta. Metso Mineralsin eriyttämisestä syntyisi
jatkuvia ja itse eriyttämiseen liittyviä kertaluonteisia lisäkustannuksia.
Hallituksen mielestä näillä lisäkustannuksilla on jonkin verran merkitystä, mutta
ne eivät kuitenkaan olleet ratkaisevia hallituksen päätöksessä.Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli
noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.

www.metso.com


Lisätietoja antaa:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3000

Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 020 484
3253Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa