Metso-konsernilla selvästi viime vuotta parempi ensimmäinen neljännes

Metso Oyj      Pörssitiedote 15.4.2005 klo 11.10

Metso-konsernilla selvästi viime vuotta parempi ensimmäinen neljännes

Metso-konsernin IFRS-standardien mukaan laskettu liikevoitto tammi-maaliskuussa
2005 on alustavien ja tilintarkastamattomien tietojen mukaan yli 50 miljoonaa
euroa. Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen IFRS:n mukaan laskettu liiketulos oli
tappiollinen.

Metso Minerals ja Metso Automation paransivat vuoden 2005 ensimmäisellä
neljänneksellä kannattavuuttaan selvästi vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna.

Myös Metso Paperin liikevoitto parani viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä,
jota rasittivat eräät kertaluonteiset kustannukset. Metso Paper ei kirjannut
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lisää kustannuksia viime vuonna
aloitettuun liiketoimintakonseptin uudistamisohjelmaan liittyvistä
toimenpiteistä.

Metso Drivesin myynnistä toteutunut noin 18 miljoonan euron verovapaa
myyntivoitto kirjataan kuluvan vuoden toiselle neljännekselle.

Ensimmäisen neljänneksen myönteinen tuloskehitys tukee pääsyä Metso-konsernille
vuodeksi 2005 asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ovat liikevoitto 6
prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttia.

Metso julkaisee osavuosikatsauksensa keskiviikkona 27.4.2005.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Kati Renvall, johtaja, konserniviestintä, Metso-konserni, puh. 0204 84 3212

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa