METSO-KONSERNIN TEHOSTAMISOHJELMA KÄYNNI

Metso Oyj     Pörssitiedote 29.8.2003 klo 11.30      1(3)

METSO-KONSERNIN TEHOSTAMISOHJELMA KÄYNNISSÄ KAIKISSA LIIKETOIMINNOISSA

Metso-konsernin toiminnan tehostamisohjelma on käynnistynyt kaikissa
liiketoiminnoissa. Osa tehostamistoimista on edennyt jo
toteutusvaiheeseen. Tavoitteena on pitkän aikavälin kustannusrakenteen
keventäminen ja kannattavuuden parantamisen nopeuttaminen. Ohjelmalla
haetaan vuositasolla 100 miljoonan euron tulosparannusta, josta Metso
Paperin osuus on 30-40 miljoonaa euroa, Metso Mineralsin osuus 50-60
miljoonaa euroa ja Metso Automationin osuus 10 miljoonaa.

Liiketoimintaympäristön muutokseen vastatakseen Metso uudistaa
toimintamalliaan. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toiminta suunnataan
entistä selvemmin huoltoon, asiakkaiden prosessien tehostamiseen ja
koneuusintoihin. Samalla toimintavalmiuksia vahvistetaan uusilla
kasvavilla markkinoilla, kuten Kiinassa ja Etelä-Amerikassa, minne
arvioidaan lähivuosina rakennettavan pääosa uudesta paperin ja sellun
valmistuksen sekä mineraalienkäsittelyn kapasiteetista. Tavoitteena on
myös lisätä kysynnän vaihtelujen vaatimaa joustavuutta vähentämällä
omaa tuotantokapasiteettia ja tiivistämällä valmistusyhteistyötä
ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Metso Paper

Metso Paper aloitti kesäkuun alussa yhteistoimintaneuvottelut arviolta
300 henkilön vähentämisestä Pohjoismaissa. Neuvottelut ovat pääosin
päättyneet ja niiden tuloksena vähennetään Suomesta eri paikkakunnilta
yhteensä noin 200 työpaikkaa irtisanomisten ja muiden toimenpiteiden
kautta kesään 2004 mennessä. Ruotsissa vähennetään yhteensä noin 100
työpaikkaa kesään 2004 mennessä. Näiden toimien säästövaikutukset ovat
vuositasolla yhteensä noin 11 miljoonaa euroa ja toimenpiteistä
aiheutuvat kertakustannukset noin 6 miljoonaa euroa.

Lisäksi Metso Paper on käynnistänyt selvitykset oman
valmistuskapasiteetin pienentämisestä Euroopassa pitkän aikavälin
kysyntänäkymiä vastaavaksi erilaisin ratkaisuin, kuten ulkoistamalla.
Metso Paper arvioi tulevaisuudessa tarvitsevansa Euroopassa
merkittävästi nykyistä vähemmän omaa valmistuskapasiteettia kysynnän
vaihteluiden ja asiakkaiden investointien painopisteen muuttumisen
vuoksi.

Pohjois-Amerikassa kesäkuussa käynnistetyt valmistelut noin 300
henkilön vähentämisestä organisaation eri puolilla etenevät ja
ensimmäiset vähennyspäätökset tehdään syyskuun alkupuolella.

Metso Minerals

Metso Mineralsin kustannusrakenteen keventämisen ja toiminnan
tehostamisen pääpaino on murskaukseen ja seulontaan sekä
mineraalienkäsittelyyn liittyvissä liiketoiminnoissa, joissa
markkinoilla on ylikapasiteettia. Tavoitteena on tehostaa toimintaa
Yhdysvalloissa ja Euroopassa järjestelemällä tuotantoa uudelleen,
sulkemalla tehottomia yksiköitä ja keskittämällä toimintaa
kustannustehokkaimpiin toimipisteisiin. Ensimmäiset näitä suunnitelmia
koskevat päätökset tehdään syyskuun alkupuolella.

                                2 (3)

Lisäksi on tavoitteena keventää sekä hallinnon että myynti- ja
huoltoverkoston kustannusrakennetta erityisesti Pohjois-Amerikassa ja
eräissä Euroopan maissa.

Metso Automation

Vuonna 2002 toteutettujen henkilöstövähennysten lisäksi Metso
Automation on päättänyt tehostaa toimintaansa edelleen ja käynnistää
neuvottelut noin 140 henkilön vähentämiseksi Suomessa, Pohjois-
Amerikassa ja myyntiverkostossa maailmanlaajuisesti. Näiden toimien
säästövaikutukset ovat vuositasolla yhteensä noin 10 miljoonaa euroa
ja toimenpiteistä aiheutuvat kertakustannukset noin 5 miljoonaa euroa.

Metso Ventures

Metso Paperin Jyväskylässä ja Karlstadissa, Ruotsissa, sekä Metso
Mineralsin Tampereella sijaitsevat valimot yhdistetään ja siirretään
operatiivisesti 1.10.2003 alkaen osaksi Metso Ventures -liiketoiminta-
aluetta. Metso Ventures on konsernin muita liiketoimintoja palveleva
kehitysyksikkö, johon kuuluu strategisen kehityksen alla olevaa tai
tulevaisuuden liiketoimintaa.

Tavoitteena on selvittää Jyväskylän, Karlstadin ja Tampereen
valimotoimintojen tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot. Kyseessä
olevien valimoiden yhteenlaskettu vuosilaskutus on noin 70 miljoonaa
euroa, josta 60 prosenttia tulee Metson ulkopuolisesta myynnistä ja
niiden palveluksessa on yhteensä noin 600 henkilöä.

Tehostamisohjelman kustannusvaikutukset

Tehostamistoimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan
suuruusluokaltaan noin 80 miljoonan euron kertakustannukset. Ne
kirjataan loppuvuodelle 2003, minkä vuoksi Metson tulos jää
merkittävästi viime vuotista pienemmäksi. Tammi-kesäkuun
osavuosikatsauksen mukaisesti tämän kertaluonteisen kulukirjauksen
johdosta Metso-konsernin koko vuoden tuloksen ennen satunnaiseriä ja
veroja arvoidaan jäävän tappiolliseksi.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä
noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 0204 84
3253
Metso Oyj
                                3(3)


Olli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa