Metso laajentaa metallinkierrätysliiketoimintaansa yrityskaupalla Yhdysvalloissa

Metso Oyj      Pörssitiedote 31.8.2005 klo 8.00

Metso laajentaa metallinkierrätysliiketoimintaansa yrityskaupalla Yhdysvalloissa

Metso Minerals on ostanut yhdysvaltalaisen metallinmurskaustuotteiden
toimittajan, Texas Shredder, Inc:in, joka toimii Teksasin San Antoniossa. Myyjä
on yksityinen sijoittajaryhmä, jota johtaa riskipääomasijoitusyhtiö Capital
Southwest Corporation. Kauppahinta on noin 13 miljoonaa euroa.

Texas Shredder on metallinmurskauslaitosten ja niihin liittyvien
jälkimarkkinatuotteiden johtava toimittaja Pohjois-Amerikassa. Texas Shredderin
tilintarkastamaton liikevaihto 30. kesäkuuta 2005 päättyvältä tilikaudelta oli 46
miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 33 henkilöä.

Yrityskaupan myötä Metso Minerals vahvistaa merkittävästi asemaansa maailman
suurimmilla metallinkierrätysmarkkinoilla Pohjois-Amerikassa, missä käsitellään
vuosittain 70 miljoonaa tonnia romumetallia. Texas Shredder täydentää myös Metson
rauta- ja värimetallien erotukseen ja pölynpoistoon liittyvää teknologiaa sekä
jälkimarkkinaosaamista. Texas Shredder on toimittanut laitteita yli 60
metallinmurskauslaitokseen.

Ostettu yritys liitetään Metso Mineralsin nykyisiin metallinkierrätystoimintoihin
Yhdysvalloissa. Toiminta jatkuu Metso Texas Shredder, Inc. -nimen alla.

Metson metallinkierrätysliiketoiminta on kehittynyt suotuisasti siitä lähtien,
kun siitä tuli osa Metso Mineralsia Svedala-kaupan yhteydessä vuonna 2001.
Liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, ja vuonna 2004 se oli
noin 130 miljoonaa euroa. Texas Shredderin hankinnan jälkeen yhteenlasketun
liikevaihdon arvioidaan nousevan 200 miljoonaan euroon. Myönteinen kehitys johtuu
pääasiassa teräksen kysynnän maailmanlaajuisesta kasvusta.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

www.metso.com

Lisätietoja antavat:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Metso Minerals, puh. 020 484 3200 tai 0400
813 860
Heinz Gerdes, Kierrätys-liiketoimintalinjan johtaja, Metso Minerals, puh. +49 211
2105 0
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 020 484
3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa