Metso myy Metso Drivesin pääomasijoittaja CapManille 98 miljoonalla eurolla

Metso Oyj      Pörssitiedote 4.3.2005 klo 8.30          1(2)

Metso myy Metso Drivesin pääomasijoittaja CapManille 98 miljoonalla eurolla

Metso-konserni on solminut sopimuksen mekaanisia voimansiirtolaitteita
valmistavan Metso Drivesin myymisestä CapManin hallinnoimille rahastoille.
Velaton kauppahinta on noin 98 miljoonaa euroa. Metso Drives Oy ja sen ulkomaiset
tytäryhtiöt siirtyvät CapManin hallinnoimien rahastojen omistukseen, kun
tarvittavat viranomaisluvat on saatu.

"Metson osalta kaupassa on kyse strategisesta valinnasta", Metso-konsernin
toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa. "Metso Drivesin liikevaihto ja
kannattavuus kehittyivät suotuisasti vuonna 2004. Näimme kuitenkin, että
Drivesin suurin kasvupotentiaali on tuuliturbiineissa ja muilla aloilla, jotka
eivät kuulu Metson ydinliiketoimintaan. Yhteistyö Drivesin ja Metson eri
yksiköiden, erityisesti Metso Paperin kanssa, jatkuu. Pidämme tärkeänä, että
Drives kehittää jatkossakin kilpailukykyisesti tuotteita ja palveluita myös
Metson tarpeisiin."

Metso Ventures -liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Metso Drivesin liikevaihto
vuonna 2004 oli 157 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa on noin 890 henkilöä
Suomessa, Saksassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, ja he jatkavat
perustettavan yhtiön palveluksessa ns. vanhoina työntekijöinä. Metso Drives on
maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden mekaanisten käyttöjen toimittaja ja
yksi johtavista tuuliturbiinivaihteiden valmistajista. Lisäksi se toimittaa
asiakasteollisuuksilleen huoltopalveluita.

"Metso Drives on teknisesti vahva toimija, jolla on hyvä asema kaikissa kolmessa
liiketoiminnassaan. Metso on kehittänyt yhtiön toimintaa aktiivisesti, joten
meidän on hyvä jatkaa liiketoiminnan kehittämistä ja aseman vahvistamista
kansainvälisillä markkinoilla olemassa olevan pohjalta", sanoo CapManin senior
advisor Orvo Siimestö, josta tulee yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Metso Drivesin toimitusjohtajana jatkaa Erkki Pylvänäinen. "Odotamme CapManin
tuovan meille uusia mahdollisuuksia ja resursseja, sillä historiallisesti CapMan
on kasvattanut kohdeyrityksiensä toimintaa orgaanisesti ja yritysostojen avulla",
Pylvänäinen toteaa. "Kasvupotentiaalia meille tuo myös jatkuva yhteistyö Metson
kanssa."

Metso kirjaa vuonna 2005 Metso Drivesin myynnista noin 18 miljoonan euron
verovapaan myyntivoiton. Myyntivoitto raportoidaan IFRS:n mukaisesti Myydyt
liiketoiminnot -rivillä Jatkuvien liiketoimintojen nettotuloksen jälkeen. Samalla
rivillä raportoidaan myös Drivesin toiminnan nettotulos vuonna 2005 kaupan
toteutumiseen asti.

CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja erikoistunut keskisuuriin
yritysjärjestelyihin (buyout) eri teollisuuden aloilla, teknologiasijoituksiin
tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla sekä sijoituksiin life science
-toimialalla. CapManin tiimiin kuuluu yhteensä noin 80 henkilöä Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan hallinnoi pohjoismaisia
rahastoja, joilla on noin 1,3 mrd. euron pääomat. CapMan Oyj:n B-osake on
listattu Helsingin pörssin päälistalla.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Vesa Kainu, toimitusjohtaja, Metso Ventures, puh. 0204 84 3258
Orvo Siimestö, Senior Adviser, CapMan, puh. (09) 6155 8328
Erkki Pylvänäinen, toimitusjohtaja, Metso Drives, puh. 0204 84 7600
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253

Internet: www.metso.com, www.metsodrives.com ja www.capman.com


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.


Metso OyjOlli Vaartimo              Eeva Mäkelä
varatoimitusjohtaja           sijoittajasuhdejohtajajakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa