Metso myy Reedrillin Terex Corporationille

Metso Oyj      Pörssitiedote 30.11.2004 klo 14.00         1(1)

Metso myy Reedrillin Terex Corporationille

Metso Mineralsin liiketoiminta-alueeseen kuuluvan, kivenporauslaitteita
valmistavan Reedrillin kehitysvaihtoehtoja selvitettyään Metso-konserni on
päättänyt luopua porausliiketoiminnasta ja on solminut sopimuksen liiketoiminnan
myymisestä Terex Corporationille. Kauppa saatetaan päätökseen, kun tarvittavat
viranomaisluvat on saatu. Kauppahinta määräytyy luovutusajankohdan
nettovarallisuuden mukaan ja kaupasta arvioidaan syntyvän Metsolle pieni
myyntivoitto.

Reedrill valmistaa ja myy sekä maan alla käytettäviä porauslaitteita että
pintaporauslaitteita ja työkaluja sekä niiden varaosia kaivos- ja
rakennusteollisuudelle sekä porausurakoitsijoille. Vuonna 2003 Reedrillin
liikevaihto oli 60 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli noin 240 henkilöä.

Reedrillin päätoimipaikka on Shermanissa, Teksasissa, Yhdysvalloissa. Yrityksellä
on lisäksi myynti- ja huoltoyksiköitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja
Indonesiassa. Reedrill on perustettu vuonna 1941 Teksasissa.

Reedrill siirtyi Metso-konserniin vuonna 2001 Metson Svedalan kaupan yhteydessä.
Reedrillin liiketoiminta omalla fokusoituneella tuote- ja markkina-alueella on
kehittynyt viime vuosien aikana hyvin. Reedrill-liiketoiminnoilla ei kuitenkaan
ole vahvaa strategista yhteensopivuutta Metso Mineralsin muiden liiketoimintojen
kanssa.

Terex Corporation on yhdysvaltalainen, maailmanlaajuisesti toimiva monialayritys,
joka valmistaa koneita ja laitteita rakennus- ja infrastruktuuriteollisuudelle,
louhoksille, kierrätys, avolouhos-, laivaus-, kuljetus-, jalostus- ja
ylläpitoteollisuudelle sekä julkiselle sektorille. Konsernin liikevaihto vuonna
2003 oli yli 3,9 miljardia dollaria.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja
asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin
ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven- ja
mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso
Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa.
Konsernin palveluksessa työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson
osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Metso Minerals, puh. 0204 84 100
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253

www.metso.com
www.terex.com

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo              Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja           viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa