Metso ostaa Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoiminnan

Metso Oyj      Pörssitiedote 08.02.2006 klo 12.15        1(1)

Metso ostaa Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoiminnan

Metso ja Aker Kvaerner ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan Metso
ostaa kokonaisuudessaan Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoiminnan.
Yritysoston toteutuminen edellyttää mm. Metson due diligence -prosessin
valmistumista ja lopullisen kauppasopimuksen allekirjoittamista. Osapuolten
tavoitteena on allekirjoittaa tämä sopimus huhtikuun 2006 puoleenväliin mennessä.
Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää tarvittavien viranomaislupien saamista.
Sovittu velaton kauppahinta on 335 miljoonaa euroa, joka täsmentyy ostohetken
tasearvojen perusteella.

Yritysosto täydentää Metso Paperin Kuidut-liiketoimintalinjan tuotevalikoimaa
Aker Kvaernerin teknologioilla. Kaupan toteutuessa Metso Paper pystyy
toimittamaan kaikki moderneissa sellutehtaissa tarvittavat, huipputeknologiaa
edustavat ydinprosessit mukaanlukien sellulinjat, kemikaalien talteenoton ja
massan- ja paperinvalmistuksen energiantuotannon. Kaupan myötä Metso Paper
vahvistaa laajaa ja kehittynyttä tuote- ja elinkaaripalvelutarjontaansa sekä
palvelukykyään maailmanlaajuisesti.

"Tämä yrityskauppa sopii hyvin kannattavan kasvun strategiaamme. Kokonaisten
sellutehdasprosessien kysyntä on viime vuosina kehittynyt suotuisasti,
erityisesti Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, ja odotamme tämän positiivisen
kehityksen jatkuvan. Koemme, että Aker Kvaernerin Pulping ja Power
-liiketoiminnan ostaminen on erinomainen tilaisuus täydentää omaa
teknologiapohjaamme ja asiakaspalveluamme kemikaalien talteenotossa ja
lehtipuusellua tuottavissa prosesseissa," Metso Paperin toimitusjohtaja Risto
Hautamäki toteaa. "Nykyään asiakkaat odottavat yhä useammin yhdeltä toimittajalta
kokonaisia massanvalmistuksen ratkaisuja. Metso Paperin ja Aker Kvaernerin
teknologioiden yhdistäminen vastaisi heidän näitä vaatimuksiaan. Myös tutkimus-
ja kehitystoiminnassa sekä esimerkiksi logistiikassa ja ostotoiminnassa on
synergiamahdollisuuksia."

Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoiminta työllistää noin 2 000 henkilöä.
Sen päätoimipisteet ovat Ruotsissa, Suomessa, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Japanissa ja Brasiliassa. Vuonna 2005 liiketoiminnan liikevaihto oli 565
miljoonaa euroa ja liikevoitto allokoitujen konsernikustannusten jälkeen 35
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tilauskanta 31.12.2005 oli 600 miljoonaa euroa.

Metso Paperin Kuidut-liiketoimintalinja toimittaa massa- ja paperiteollisuudelle
kemiallisen-, mekaanisen- ja kierrätysmassan käsittelyyn liittyviä teknologioita
ja palveluita. Vuonna 2005 liiketoimintalinjan liikevaihto oli 489 miljoonaa
euroa. Sen palveluksessa on noin 2 000 työntekijää. Päätoimipaikat ovat Suomessa
ja Ruotsissa.

Aker Kvaerner on yksi maailman suurimmista öljy-, kaasu- ja prosessiteollisuuden
toimittajista. Vuonna 2004 yritys työllisti 22 000 henkilöä ja sen liikevaihto
oli 3,7 miljardia euroa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli
noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso Paperin
liikevaihto vuonna 2005 oli 1,7 mrd euroa

www.akerkvaerner.com
www.metso.com


Lisätietoja antavat:

Arto Aaltonen, varatoimitusjohtaja, Metso Paper, puh. 020 484 3202

Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 020 484
3253


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa