Metso ostaa paperikonevalmistajan Kiinasta

Metso Oyj      Pörssitiedote 13.02.2006 klo 11.30


Metso ostaa paperikonevalmistajan Kiinasta

Metso Paper on tehnyt sopimuksen kiinalaisen paperikoneita valmistavan yhtiön,
Shanghai-Chenming Paper Machinery Co. Ltd:n koko osakekannan ostamisesta. Yhtiön
nykyiset omistajat ovat Shandong Chenming ja Shanghai Heavy Machinery, ja se
sijaitsee Shanghain alueella, Jiadingissä. Kaupan päätökseen saattaminen vaatii
Kiinan viranomaisten luvan. Kauppahinta julkistetaan kaupan vahvistuttua.

Shanghai-Chenming Paper Machineryn valimo ja konepaja valmistavat ensisijaisesti
kapeita paperi- ja kartonkikoneita Kiinan markkinoille sekä paperikoneen kuivan
pään komponetteja. Yhtiö työllistää 630 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2004
oli noin 13 miljoonaa euroa.

"Toteutessaan yrityskauppa parantaa palveluamme paitsi kiinalaiselle myös muun
Aasian sellu- ja paperiteollisuudelle. Myös hankintatoimen kehittämisen kannalta
Shanghain alue on erinomainen," Metso Paperin toimitusjohtaja Risto Hautamäki
toteaa.

Kiinan paperiteollisuus kasvaa voimaakkaasti. Noin puolet uusien, suurten
paperinvalmistuslinjojen tilauksista on 2000-luvulla tullut Kiinasta. Metso Paper
on Kiinassa johtava paperikoneiden toimittaja, jonka strategisena tavoitteena on
vahvistaa läsnäoloaan asiakaspalvelussa, huollossa, valmistuksessa ja
hankinnassa.

Yhtiön nykyinen pääomistaja, Shandong Chenming on yksi Kiinan suurimpia
paperinvalmistajia ja Metso Paperin asiakas. Metso Paper on toimittanut useita
paperikoneita Shandong Chenmingin Shouguangin ja Wuhanin tehtaille. Viimeisin
tilaus käsitti maailman suurimman siistauslinjan ja paperinvalmistuslinjan, jotka
käynnistyvät loppuvuodesta 2006.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli
noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.

www.metso.com


Lisätietoja antaa:
Risto Hautamäki, toimitusjohtaja, Metso Paper, puh. 0204 84 3101
Ari Harmaala, toimitusjohtaja, Metso Paper China, puh. +86 139 1179 2766
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, 
puh. 020 484 3253


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa