Metso Outotecin tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus

Report this content

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 28.10.2022 klo 09.00 paikallista aikaa

Segmenttikohtaiset vertailutiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan tammikuussa 2022 julkistettuja muutoksia raportointirakenteessa.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Kolmas neljännes 2022 lyhyesti

 • Vahva markkina-aktiviteetti jatkui
 • Saadut tilaukset olivat 1 401 miljoonaa euroa (1 649 miljoonaa euroa, sisältäen poikkeuksellisen suuren 360 miljoonan euron tilauksen)
 • Liikevaihto kasvoi 37 % ja oli 1 402 miljoonaa euroa (1 023 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA nousi 207 miljoonaan euroon, mikä on 14,8 % liikevaihdosta (139 miljoonaa euroa ja 13,6 %)
 • Liikevoitto oli 192 miljoonaa euroa eli 13,7 % liikevaihdosta (107 miljoonaa euroa ja 10,5 %)
 • Operatiivinen kassavirta oli 21 miljoonaa euroa (172 miljoonaa euroa), mihin vaikutti nettokäyttöpääoman kasvu

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset nousivat 8 % ja olivat 4 435 miljoonaa euroa (4 111 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 3 861 miljoonaa euroa (2 958 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA kasvoi 519 miljoonaan euroon eli 13,4 % liikevaihdosta (384 miljoonaa euroa ja 13,0 %)
 • Liikevoitto oli 319 miljoonaa euroa eli 8,3 % liikevaihdosta (295 miljoonaa euroa ja 10,0 %), johon sisältyy Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 150 miljoonan euron kertaluonteinen kulu
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,24 euroa (0,24 euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 110 miljoonaa euroa (444 miljoonaa euroa)

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Kolmas neljännes oli meille kokonaisuutena vahva; tilaukset olivat hyvällä tasolla, liikevaihto kasvoi reippaasti ja sekä konsernin että kaikkien kolmen segmentin oikaistut EBITA-marginaalit olivat kaikkien aikojen korkeimmat. Asiakkaiden aktiviteetti oli neljänneksellä odotustenmukaista, ja erityisesti palveluliiketoiminnan tilausten kasvu oli vahvaa. Tilauskertymä oli vertailukautta matalampi, mikä johtui erityisen suuresta sulattotilauksesta viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilauskertymä kasvoi 27 % vertailukaudesta, kun siitä oikaistaan tämän poikkeuksellisen suuren tilauksen sekä Venäjän liiketoiminnan alasajon vaikutukset.          

Konsernin liikevaihto kasvoi 37 %, sillä toimituksemme tilauskannasta sujuivat tehokkaasti huolimatta maailmanlaajuisen toimitusketjun haasteista. Laitetoimitusten kasvun lisäksi palveluliiketoiminnan liikevaihto oli vahva edellisten neljännesten tilauskasvun ansiosta. Myyntimäärien kasvu ja onnistunut hinnoittelun ja kustannusten hallinta tukivat konsernin oikaistun EBITAn 49 %:n kasvua 207 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä. Tämä vastaa 14,8 %:n oikaistua EBITA-marginaalia, mikä on toistaiseksi korkein raportoimamme ja hyvin lähellä 15 %:n marginaalitavoitettamme. Suorituksemme oli vahvaa kautta linjan, ja kaikki kolme segmenttiä paransivat tulostaan. Tämä siitä huolimatta, että edelleen vahvistuneella Yhdysvaltain dollarilla oli pieni negatiivinen vaikutus tuloksiin.     

Edistymme edelleen vastuullisuusohjelmamme toteutuksessa, ja erityisen myönteistä oli Planet Positive -tuotteiden liikevaihdon 45 %:n kasvu vuoteen 2021 verrattuna. Planet Positive -tilauksista maininnan arvoinen oli Bolidenin kanssa tehty monivuotinen elinkaarisopimus Kevitsan kaivokselle. Neljän jauhinmyllyn Megaliner™-vuorausten toimitus- ja optimointipalveluiden lisäksi sopimus kattaa myös uuden Planet Positive -kierrätyspalvelun käytetyille vuorauksille. Tämä houkutteleva palvelukokonaisuus edistää asiakkaan sekä operatiivisten että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja pidentää entisestään vuorausten käyttöaikaa. Sen lisäksi, että tuemme Planet Positive -tuotteiden avulla asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa, olemme edellä tavoitettamme toimittajiemme sitouttamisessa vastuullisuuteen ja toteutimme neljänneksen aikana useita toimenpiteitä omien hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi.

Odotamme asiakasaktiviteetin pysyvän vahvana päämarkkinoillamme pois lukien Euroopan kivenmurskausmarkkinat, joihin ennustetun talouden taantuman odotetaan vaikuttavan negatiivisesti. Vaikka maailmantaloudessa on haasteita, joilla voi olla vaikutusta liiketoimintaympäristöömme, keskitymme strategiamme toteuttamiseen ja sisäisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on parantaa suorituskykyämme ja resilienssiämme muuttuvissa olosuhteissa.          

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna, käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä tasolla kaivosmarkkinoiden pysyessä vahvana ja kivenmurskausmarkkinoiden laskiessa Euroopan markkinan odotettavissa olevan heikkenemisen vuoksi.

Avainluvut

Milj. euroa Q3/2022 Q3/2021 Muutos % Q1–Q3/2022 Q1–Q3/2021 Muutos % 2021
Saadut tilaukset 1 401 1 649 -15 4 435 4 111 8 5 421
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 730 590 24 2 193 1 757 25 2 393
% saaduista tilauksista 52 36 49 43 44
Tilauskanta 3 757 3 496 7 3 536
Liikevaihto 1 402 1 023 37 3 861 2 958 31 4 236
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 698 519 34 1 865 1 540 21 2 126
% liikevaihdosta 50 51 48 52 50
Oikaistu EBITA 207 139 49 519 384 35 547
% liikevaihdosta 14,8 13,6 13,4 13,0 12,9
Liikevoitto* 192 107 80 319 295 8 425
% liikevaihdosta 13,7 10,5 8,3 10,0 10,0
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa 0,16 0,09 78 0,24 0,24 0,35
Liiketoiminnan kassavirta 21 172 -88 110 444 -75 608
Nettovelkaantumisaste 30,1 26,5 20,9
Henkilöstö kauden lopussa 16 277 15 558 5 15 630

*Sisältää Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuvan 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka on kirjattu Konsernihallinto ja muut -tulokseen Q2/2022.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata yhtiön sivuilla. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta.

https://call.vsy.io/access-9380

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com  

Metso Outotec Oyj 

Eeva Sipilä 

Talous- ja rahoitusjohtaja 

Juha Rouhiainen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec