METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSINKOA 0,35 EUROA OSAKKEELTA

Metso Oyj      Pörssitiedote 4.4.2005 klo 16.30

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSINKOA 0,35 EUROA OSAKKEELTA

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden
hankkimiseksi ja luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Lisäksi päätettiin mitätöidä
optio-oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan
nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäseneksi ei
voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa
vuorineuvos Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana SanomaWSOY Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin Svante Adde. Hallituksen jäseninä jatkavat Aspocomp Group Oyj:n
toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Valtiokonttorin toimialajohtaja Satu Huber
sekä TkT Juhani Kuusi. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
7.4.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2005.

Lisätietoja antavat:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3240
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa