METSO SELVITTÄÄ TIENRAKENNUSKONEITA VALM

Metso Oyj     Pörssitiedote 4.2.2004 klo 13.30       1(1)

METSO SELVITTÄÄ TIENRAKENNUSKONEITA VALMISTAVAN DYNAPACIN
KEHITYSVAIHTOEHDOT

Metso-konsernin strategian mukaisesti ja osana konsernin tasetta
vahvistavia toimia Metson hallitus on päättänyt käynnistää selvitykset
tienrakennuskoneita valmistavan Dynapacin kehitysvaihtoehdoista
mukaanlukien mahdollinen yritysmyynti. Dynapac toimii itsenäisenä
liiketoimintakokonaisuutena, jolla on varsin rajallisesti synergioita
Metso Mineralsin muiden liiketoimintojen kanssa.

"Dynapac on erittäin hyvää ja kannattavaa liiketoimintaa, joka on
vuonna 2003 vahvistanut markkina-asemaansa uusilla, kasvavilla
markkinoilla kuten Kiinassa. Metso Minerals ei kuitenkaan pysty
täysimääräisesti hyödyntämään Dynapacin potentiaalia", sanoo Metso
Mineralsin toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.

Metso Mineralsin tiivistyksen ja päällystyksen liiketoimintalinjan
muodostava Dynapac kuuluu maailman johtaviin tienrakennuskoneiden
tarjoajiin. Dynapac suunnittelee, valmistaa ja markkinoi omalla
vahvalla tuotenimellään tiejyriä, tienrakennuksen päällystys- ja
tiivistyskoneita sekä maanrakennusteollisuuden koneita, laitteita ja
palveluja. Vuonna 2003 Dynapacin liikevaihto oli 322 miljoonaa euroa,
mikä oli alle viidennes Metso Mineralsin liikevaihdosta.

Dynapacin seitsemän valmistusyksikköä sijaitsevat Ruotsissa, Saksassa,
Ranskassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Lisäksi yrityksellä on myyntiä ja
markkinointia noin 50 maassa. Vuoden 2003 lopussa Dynapacin
palveluksessa oli noin 1800 henkilöä. Dynapac siirtyi Metson
omistukseen vuonna 2001 ruotsalaisen Svedalan ja Metson kiven- ja
mineraalienkäsittelyryhmän Metso Mineralsin yhdistymisen yhteydessä.
Dynapac perustettiin vuonna 1934 Karlskronassa, Ruotsissa.

Mahdollisella yritysmyynnillä olisi toteutuessaan merkittävä
positiivinen vaikutus Metson nettovelkaisuusasteeseen.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven-ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio-
ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin
liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 27 400.
Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh 0204 84 3010
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Metso Minerals, puh. 0204 84
3200
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 0204 84
3253
Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
toimitusjohtaja           viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa