Metso toimittaa hiokkeen- ja paperinvalmistuslaitteita Myllykoski-ryhmälle

Metso Oyj    Pörssitiedote 31.12.2004 klo 10.00         1(1)

Metso toimittaa hiokkeen- ja paperinvalmistuslaitteita Myllykoski-ryhmälle

Metso Paper toimittaa hiokkeen- ja paperinvalmistuslaitteistoja Myllykoski-ryhmän
paperitehtaille Saksaan, Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Tilauksiin osallistuvat
Metson yksiköt Jyväskylässä, Järvenpäässä, Turussa, Valkeakoskella ja
Tampereella, Sundsvallissa, Ruotsissa sekä Atlantassa, USAssa. Tilausten
yhteisarvo on lähes 40 miljoonaa euroa.

Metso Paper uusii MD Plattlingin paperikone PK 11:n Baijerissa, Saksassa.
Keveitä, päällystettyjä aikakauslehtipapereita valmistavan koneen uusinta
sisältää uuden perälaatikon ja viiraosan, puristinosan uusinnan sekä kuivatusosan
muutoksia. Toimitukseen kuuluu lisäksi apu- ja lisälaitteita uusittavalle osalle.
Paperikoneen toiminnan tehostamisen lisäksi Metso uudistaa myös tehtaan hiomoa.
Uusien laitteiden avulla nostetaan hiomon kapasiteettia. PK 11 käynnistyy
uusittuna joulukuussa 2005.

Metso Paper toimittaa hiokkeen peroksidivalkaisulaitoksen päälaitteet Myllykoski
Paperin Anjalankosken tehtaan paperikone PK 6-7:lle. Tilaus koostuu päälaitteiden
lisäksi valkaisukemikaalien valmistuslaitteista sekä Metso Automationin
prosessinohjaus-järjestelmästä kenttälaitteineen. Toimituksella parannetaan
tuotettavan superkalanteroidun SC-paperin laadullista kilpailukykyä. Laitos on
valmis tuotantokäyttöön vuoden 2006 alussa.

Metso Paper toimittaa painehiomon laajennuksen Madison Paper Industries -yhtiölle
Madisoniin, USA:n Mainen osavaltioon. Toimitus sisältää uuden, järjestyksessään
tehtaan kuudennnen hiomakoneen sekä Metso Automationin prosessinohjauslaitteiston
päivityksen ja laajennuksen. Laajennusprojekti toimitetaan lokakuussa 2005.

MD Lang Paper, Myllykoski North America ja Myllykoski Paper muodostavat
Myllykoski-ryhmän, jolla on tehtaita Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja
Yhdysvalloissa. Paperitehdasperheen yhteinen vuosikapasiteetti on noin 2,5
miljoonaa tonnia. Myllykoski-ryhmän palveluksessa työskentelee noin 3800 henkilöä
ja sen liikevaihto vuonna 2003 oli 1,4 miljardia euroa.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja
asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin
ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven- ja
mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso
Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa.
Konsernin palveluksessa työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson
osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Harri Kuosa, aluemyyntijohtaja, Paperit-liiketoimintalinja, puh. 040-528 2047
Jari Koikkalainen, myyntijohtaja, Kuidut-liiketoimintalinja, puh. 040-838 8950
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253

Metso Oyj

Olli Vaartimo              Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja           viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa