Metso toimittaa ympäristömyötäiset sellunvalkaisujärjestelmät Japaniin ja Espanjaan

Metso Oyj      Pörssitiedote 2.9.2005 klo 9.00

Metso toimittaa ympäristömyötäiset sellunvalkaisujärjestelmät Japaniin ja
Espanjaan

Metso Paper toimittaa korkeasakeusotsonivalkaisujärjestelmät Daio Paper
Corporationille Japaniin ja Sniace Groupille Espanjaan. Tilausten yhteisarvo on
noin 30 miljoonaa euroa. Uudet valkaisulinjat käynnistyvät huhtikuussa 2006
Japanissa ja helmikuussa 2007 Espanjassa.

Asennettava uusi teknologia muuttaa nykyisiä valkaisuprosesseja ympäristöä
vähemmän kuormittavaksi. Metso Paperin otsoniteknologia vähentää huomattavasti
sekä jätevesipäästöjä että tuoreveden kulutusta. Pääprosessilaitteiden lisäksi
Metso Paper toimittaa suunnittelu- ja tehdaspalveluita.

Daio Paperin valkaisuprosessin modernisointi

Metso Paper modernisoi Daio Paperin Mishiman tehtaan sellunvalkaisuprosessin
Japanissa. Tehdas valmistaa 1 600 tonnia päivässä valkaistua ECF-sellua
lehtipuusta omille, integroiduille paperikoneilleen. Otsonivalkaisureaktorien ja
lisälaitteiden lisäksi Metso Paper toimittaa pesupuristimia sellun pesuun ja
sakeuden nostamiseksi valkaisuprosessin vaatimalle tasolle.

Daio Paper Corporationin tuotantokapasiteetti on 2 miljoonaa tonnia paperia ja
miljoona tonnia sellua vuodessa.

Sniacen Torrelavegan tehdas muuttuu täysin kloorittomaksi

Metso Paper muuttaa Sniacen Torrelavegan sellutehtaan valkaisujärjestelmän.
Tehtaan päivätuotanto nousee 180 tonnista 240 tonniin eukalyptuksesta
valmistettua sulfiittiliukosellua. Nykyinen valkaisu korvataan täysin
kloorittomalla (TCF) valkaisujärjestelmällä. Uuden prosessin ansiosta suuri osa
jätevedestä saadaan talteen ja hyödynnetään ligniinintuotannossa. Lisäksi uuden
valkaisuprosessin käyttökustannukset ovat noin 50 % nykyistä pienemmät.

Sniace Groupin nykyinen tuotantokapasiteetti on 60 000 tonnia liukosellua
vuodessa. Tuotannosta 40 % käytetään viskoosin valmistukseen ryhmän sisällä ja
loppuosa menee pääasiassa vientiin. Investointi uuteen valkaisulaitokseen ja
yhden sellukeittimen lisäys kasvattavat selluntuotannon 79 000 tonniin vuodessa.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

www.metso.com

Lisätietoja antavat:
Seppo Hiljanen, johtaja, kemiallinen massanvalmistus, Metso Paper, puh. 020 482
9881 ja sähköposti: seppo.hiljanen@metso.com
Lars Sjödin, johtaja, kemiallinen massanvalmistus, Metso Paper, Sundsvall,
Ruotsi,
puh. +46 60 16 51 85 ja sähköposti: lars.sjodin@metso.com
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 020 484
3253 ja sähköposti: johanna.sintonen@metso.com
Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa