METSO UUDISTAA KUITU- JA PAPERITEKNOLOGI

Metso Oyj     Pörssitiedote 5.2.2003 klo 13.00

METSO UUDISTAA KUITU- JA PAPERITEKNOLOGIAN LIIKETOIMINTA-ALUEEN
TOIMINTAMALLIA

Metso-konserni tarkentaa kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-
alueen, Metso Paperin, strategiaa ja uudistaa liiketoiminta-alueen
toimintamallia 1.3.2003 alkaen. Uudistuksella vahvistetaan
jälkimarkkinaliiketoimintojen roolia Metso Future Care
-liiketoimintakonseptin mukaisesti sekä vastataan toimintaympäristön
muutoksiin ja organisoidaan toiminta asiakaslähtöisesti. Tavoitteena
on myös parantaa edelleen toiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Metso Paperin toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina
merkittävästi. Alan investointien painopiste on siirtynyt
koneuusintoihin ja toiminnan tehostamiseen erityisesti Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa. Painopaperin ja pakkauskartongin uuden
tuotantokapasiteetin rakentaminen keskittyy entistä selvemmin Aasiaan,
erityisesti Kiinaan.

Sellu- ja paperiteollisuuden keskittyminen omien loppuasiakkaidensa
tarpeisiin muuttaa ja laajentaa prosessitoimittajien tehtäviä, mikä
puolestaan luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Metsolle.

Vahva panostus Metso Future Care -liiketoimintaan

Metso Paperin toiminnan painopistettä suunnataan asiakaslähtöisen
Metso Future Care -liiketoiminnan ja -tarjonnan vahvistamiseen.
Tarjontaa laajennetaan kattamaan asiakkaiden tuotantoprosessien koko
elinkaaren aikana tarvittava huoltopalvelut, prosessien tehostaminen,
koneuudistukset ja uudet prosessilinjat. Myös tuotekehitystä
suunnataan huollon, prosessien tehostamisen ja koneuusintojen
vaatimien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuutta liiketoiminnasta
kasvatetaan uusien huoltotuotteiden ja -palvelujen lisäksi myös
yrityshankinnoin. Ensisijaisena tavoitteena on oman laajan toimitetun
konekannan tehokas ylläpito ja kehitys asiakkaan lähellä.

Kartonkikoneliiketoiminnan johtamismallia uudistetaan. Liiketoiminta
suunnataan nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle: uusintoihin sekä
kapeisiin ja keskileveisiin koneisiin, jotka ovat
kartonkikonemarkkinoiden laajin sektori.

Pehmopaperikoneisiin liittyvän liiketoiminnan painopisteet arvioidaan
uudelleen ja tuotetarjontaa laajennetaan jälkimarkkinatoimintoihin.

Tavoitteena kannattavuuden parantaminen

Metso Paperin toiminnan painopistettä suunnataan huoltoon, prosessien
tehostamiseen ja koneuusintoihin erityisesti Pohjois-Amerikassa ja
Pohjoismaissa kannattavuuden parantamiseksi tavoitetasolle. Aasiassa,
jossa uuden valmistuskapasiteetin kysyntä kasvaa, Metson aseman
vahvistaminen edellyttää lisäpanostuksia. Huolto- ja
asiantuntipalvelujen kysynnän vahvistuessa toimintojen painopistettä
siirretään lähemmäs asiakaskuntaa.

Metso Paperin tuotantoa kehitetään kokoonpanon ja avainkomponenttien
valmistuksen suuntaan, jolloin sopimusvalmistuksen osuutta tuotannosta
voidaan lisätä. Hankintoja kehitetään liiketoiminta-alueen
laajuisesti.

Uuteen toimintamalliin siirtyminen

Metso Paper organisoidaan asiakasryhmien mukaan kuuteen
liiketoimintalinjaan:

- paperit-liiketoimintalinja
- kartongit-liiketoimintalinja
- pehmopaperit-liiketoimintalinja
- mekaanisen massan liiketoimintalinja 
- kemiallisen massan liiketoimintalinja ja
- huoltopalvelut-liiketoimintalinja.

Asiakasryhmien mukaiset liiketoimintalinjat tulevat vastaamaan
kokonaisvaltaisesti prosessien tehostamisesta, koneuusinnoista ja
uusista prosesseista. Huoltopalvelujen linjaan kuuluu kunnossapito-,
huoltokeskus-, logistiikka- ja etävalvontaverkostot.

Uudistetun toimintamallin mukainen organisaatio luodaan vuoden 2003
puoliväliin mennessä.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä
noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Bertel Karlstedt, toimitusjohtaja, Metso Paper, puh. 020 482 5102
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni,
puh. 020 484 3253


Metso OyjSakari Tamminen           Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa