METSON, NOKIAN JA HANSAPRINTIN YHTEISYRI

Metso Oyj     Pörssitiedote 29.6.2004 klo 10.00

METSON, NOKIAN JA HANSAPRINTIN YHTEISYRITYS SAANUT EU:N
KILPAILUVIRANOMAISTEN HYVÄKSYNNÄN

Metso-konserni ulkoistaa älykkäisiin pakkauksiin ja painotuotteisiin
liittyvän kehityshankkeensa uuteen yhteisyritykseen, jossa ovat mukana
painotalo Hansaprint ja Nokia Oyj. Perustettava yritys, Avantone Oy,
kehittää ja kaupallistaa pakkauksiin, painomenetelmiin ja
markkinointiviestintään liittyviä menetelmiä ja ratkaisuja.
Yhteisyritys on saanut EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Metso
ja Nokia omistavat yhtiöstä samansuuruiset osuudet, jotka muodostava
yhdessä valtaosan yhtiön osakekannasta. Avantonen johtoon on kutsuttu
Ilkka Kesola Metsosta.

Avantonen tavoitteena on kehittää kuluttajapakkauksiin ja
painotuotteisiin tietoa ja visuaalisia efektejä sisältäviä ratkaisuja.
Näiden avulla pakkauksiin voidaan yhdistää sähköisessä muodossa olevaa
tietoa sekä liitännäispalveluja.

Yrityksen toiminta käynnistetään kun tarvittavat muut
viranomaishyväksynnät ja perustamisprosessit on saatettu päätökseen.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa
on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan
Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Vesa Kainu, toimitusjohtaja, Metso Ventures, puh. 0204 84 3258
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3004

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa