Metson Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen osto Euroopan komission

Metso Oyj      Pörssitiedote 14.8.2006 klo 12.30

Metson Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen osto Euroopan komission
kilpailuviranomaiskäsittelyn toiseen vaiheeseen

Metson Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen ostoa koskeva hakemus
on siirtynyt Euroopan komission kilpailuviranomaiskäsittelyn toiseen vaiheeseen.
Euroopan komissio toteaa tämän päiväisessä lehdistötiedotteessaan, että se on
löytänyt mahdollisia kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä
sellunvalmistuslaitteiden markkinoilta. Metso ja Aker Kvaerner jatkavat
yhteistyötä Euroopan komission kanssa selvittääkseen mahdolliset epäilyt ja
ratkaistakseen kilpailutilanteeseen liittyvät kysymykset.

Sekä Metso että Aker Kvaerner uskovat edelleen, että yrityskauppaan ei liity
merkittäviä kilpailutilanteeseen vaikuttavia kysymyksiä. Lisäksi yhtiöt uskovat
yrityskaupan luovan synergioita ja kehitysmahdollisuuksia, joista asiakkaat
hyötyvät tulevaisuudessa. Euroopan komission tarkastelun toinen vaihe kestää
korkeintaan 90 työpäivää, mutta laki sallii myös mahdolliset pidennykset.

Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen osto tukee Metson kannattavan
kasvun strategiaa. Kvaerner Powerin tuotteet ja palvelut, kuten
sellunvalmistuksen kemikaalien talteenottojärjestelmät ja voimantuotannon
ratkaisut, eivät kuulu Metson nykyiseen tuotetarjontaan. Kvaernerin Pulpingin
toimittamat sellulaiteet ja -palvelut pääsääntöisesti täydentävät Metson nykyistä
kuituteknologian tarjontaa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli
noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.

www.metso.com

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Kuidut-liiketoimintalinja, Metso Paper ja
Aker Kvaernerin Pulping ja Power -yksiköiden integrointi, puh. 020 484 3200
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           viestintäjohtajajakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa