METSON DYNAPAC-RYHMÄN MYYNTI SAATU PÄÄTÖ

Metso Oyj     Pörssitiedote 1.7.2004 klo 8.30

METSON DYNAPAC-RYHMÄN MYYNTI SAATU PÄÄTÖKSEEN

Metso-konserni on saanut tarvittavien kilpailuviranomaisprosessien
valmistuttua päätökseen tienrakennuskoneita valmistavan Dynapac-ryhmän
myynnin pohjoismaiselle pääomasijoittaja Altorille. Kauppahinta
maksettiin ja Dynapac siirtyi Altorin omistukseen 30.6.2004. Velaton
kauppahinta on noin 283 miljoonaa euroa. Kaupasta sovittiin
huhtikuussa 2004.

Dynapacin myynnillä on merkittävä positiivinen vaikutus Metson
nettovelkaisuusasteeseen, joka laskee 27 prosenttiyksikköä. Kaupan
myötä Metson taseesta poistuu liikearvoa ja muita aineettomia
oikeuksia noin 130 miljoonaa euroa.

Tienpäällystyskoneita valmistavan ryhmän myynti on osa Metson
strategiaa keskittyä palvelemaan sellu- ja paperiteollisuuden, kiven-
ja mineraalienkäsittelyn sekä prosessiautomaation asiakkaita.
Dynapacilla, joka on ollut osa Metso Mineralsia, ei ole
asiakaspohjaisia synergoita liiketoiminta-alueen muun liiketoiminnan
kanssa.


Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa
on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan
Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa