Metson hallitus asetti tavoitteet vuoden

Metso Oyj     Pörssitiedote 26.5.2004 klo 13.00

Metson hallitus asetti tavoitteet vuoden 2003 optio-oikeuksien B
jakamiselle

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt jaettavissa olevien optio-oikeuksien
enimmäismääristä ja ansaintakriteereistä, joiden perusteella optio-
oikeuksia 2003 B jaetaan Metso-konsernin avainhenkilöille keväällä
2005.

Hallitus on päättänyt, että jaettavissa olevien optio-oikeuksien
2003 B enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta.

Optio-oikeuksien jakamisen pääperusteina käytetään Metso-konsernin
liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman tuottoa (ROCE) sekä
osakekohtaista tulosta.

Enimmäismäärä optio-oikeuksia voidaan jakaa, jos vuoden 2004 toteutuva
liikevoittoprosentti saavuttaa 9 prosentin tason ja sitoutuneen
pääoman tuotto 20 prosentin tason sekä osakekohtainen tulos on yli
1,45 euroa.

Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiselle jaolle on vuodelta
2004 toteutuva liike-voittoprosentti 4 prosenttia ja sitoutuneen
pääoman tuotto 8 prosenttia sekä osakekohtainen tulos 0,40 euroa.

Optioiden jakamisen lisäedellytyksenä on, että Metson osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2005
ei alita 10,11 euroa.

Metson hallitus varasi vastaista tarvetta varten 100 000 kappaletta
Metso optio-oikeuksia 2003 A ja 100 000 kappaletta Metso optio-
oikeuksia 2003 C. Hallitus päätti, ettei se tule jakamaan Metso
Capital Oy:lle siirrettyjä 2 400 000 kappaletta 2003 A ja 2 500 000
kappaletta 2003 C optio-oikeuksia. Lisäksi hallitus päätti esittää
vuoden 2005 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous mitätöisi
2 400 000 kappaletta Metso Capital Oy:lle siirrettyä Metso 2003 A
optio-oikeutta ja 2 500 000 kappaletta Metso Capital Oy:lle
siirrettyä Metso 2003 C optio-oikeutta.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa
on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan
Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 843 240
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 0204 843
253


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo       Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja    viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa