METSON HALLITUS ASETTI TILIKAUDEN 2003 T

Metso Oyj     Pörssitiedote 27.5.2003 klo 13.45

METSON HALLITUS ASETTI TILIKAUDEN 2003 TAVOITTEET VUODEN 2003 OPTIO-
OIKEUKSIEN JAKAMISELLE

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt jaettavissa olevien optio-oikeuksien
enimmäismääristä ja ansaintakriteereistä, joiden perusteella optio-
oikeuksia 2003A jaetaan Metso-konsernin avainhenkilöille keväällä
2004.

Hallitus on päättänyt, että jaettavissa olevien optio-oikeuksien 2003A
enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta.

Optio-oikeuksien jakamisen pääperusteina käytetään Metso-konsernin
liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman tuottoa (ROCE) sekä
osakekohtaista tulosta.

Enimmäismäärä optio-oikeuksia voidaan jakaa, jos vuoden 2003 toteutuva
liikevoittoprosentti saavuttaa 9 prosentin tason ja sitoutuneen
pääoman tuotto 20 prosentin tason sekä osakekohtainen tulos on yli
1,60 euroa.

Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiselle jaolle on vuodelta
2003 toteutuva liike-voittoprosentti 5 prosenttia ja sitoutuneen
pääoman tuotto 9 prosenttia sekä osakekohtainen tulos 0,75 euroa.

Optioiden jakamisen lisäedellytyksenä on, että Metson osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2004 ei
alita 10,11 euroa.

Optioehtojen mukaisesti hallituksen avainhenkilöille antama 2003A-,
2003B- ja 2003C-optio-oikeuksien yhteismäärä ei kuitenkaan saa ylittää
5 600 000 optio-oikeutta.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven-ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä
noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3004

Metso OyjOlli Vaartimo       Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja    viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa