Metson hallitus hyväksyi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2006-2008

Metso Oyj      Pörssitiedote 22.12.2005 klo 11.00        1(1)

Metson hallitus hyväksyi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2006-2008

Metso-konsernin hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
strategiakaudelle 2006-2008. Järjestelmä on osa Metso-konsernin ja sen
liiketoiminta-alueiden johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Järjestelmä on
suunnattu noin 50 avainhenkilölle.

Pidemmän tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea vuoden 2006-2008
strategiassa asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja ylittämistä
sekä sitouttaa avainhenkilöitä yritykseen. Metson hallitus hyväksyi strategian
elokuussa 2005. Osakepohjainen järjestelmä täydentää Metson vakiintuneita
vuosittaisia kannustinjärjestelmiä, jotka nykyisin kattavat yli 80 prosenttia
Metson henkilöstöstä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa kolme ansaintakautta, joista jokainen
kestää yhden kalenterivuoden eli vuodet 2006, 2007 ja 2008. Hallitus on
valtuuttanut Metson palkitsemisvaliokunnan päättämään osakepohjaisten palkkioiden
maksamisesta.

Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-
alueiden saavutettuun liikevoittoon. Palkkio maksetaan sekä osakkeina että
rahana. Rahaosuuden on tarkoitus kattaa mahdolliset verot ja veroluonteiset
maksut. Järjestelmän perusteella ansaittuja osakkeita ei voi luovuttaa edelleen
kolmeen vuoteen palkkion maksamisesta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa enintään 360 000 osaketta, joihin
käytetään yhtiön omia osakkeita. Jos Metson osakkeen arvo ylittää 38 euroa,
myönnettävien osakkeiden määrää lasketaan vastaavassa suhteessa. Metson hallitus
päättää vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla omien osakkeiden hankkimisesta
kannustinjärjestelmää varten.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli
noin 4 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.

www.metso.com

Lisätietoja antaa:

Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 020 484
3253


Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa