METSON JOUKKOVELKAKIRJOJEN VAIHTO ON TOTEUTUNUT

Metso Oyj      Pörssitiedote 12.11.2004 klo 15.30    1(3)

METSON JOUKKOVELKAKIRJOJEN VAIHTO ON TOTEUTUNUT

Metso Oyj:n tarjous vaihtaa Euro Medium Term Note -ohjelmaan kuuluvat nykyiset
6,25 % joukkovelkakirjat (joista tällä hetkellä liikkeellä 412 miljoonaa euroa)
('nykyiset joukkovelkakirjat') uusiin euromääräisiin 5,125 % vuonna 2011
erääntyviin joukkovelkakirjoihin ('uudet joukkovelkakirjat') on toteutunut
('vaihtotarjous'). Vaihtotarjous julkistettiin lokakuun 29. päivänä 2004 ja se
päättyi marraskuun 11. päivänä 2004.

Nykyisiä joukkovelkakirjoja toimitettiin tarjousehtojen mukaisesti ja
hyväksyttiin vaihdettavaksi 256,1 miljoonaa euroa, eli 62,2 % nykyisten
joukkovelkakirjojen liikkeellä olleesta määrästä. Vaihtosuhteen 1,0709449
perusteella uusia joukkovelkakirjoja lasketaan liikkeelle 274,2 miljoonaa euroa
marraskuun 19. päivänä 2004.

Vaihdettavien nykyisten joukkovelkakirjojen suuresta määrästä johtuen Metso ei
laske liikkeelle ylimääräisiä joukkovelkakirjoja.

Metson 7-vuotinen joukkovelkakirjaemissio sai positiivisen vastaanoton
markkinoilta ja mahdollisti Metson velkojen maturiteettirakenteen pidentämisen
edullisilla rahoitusehdoilla.Vaihtotarjouksen lopputulos

Vaihtoon hyväksyttyjen nykyisten joukkovelkakirjojen pääomamäärä: 256 064 000
euroa

Uusien joukkovelkakirjojen pääomamäärä: 274 211 000 euroa

2006 viitekorko (OBL 4,50 % joka erääntyy elokuun 18. päivänä 2006 - ISIN:
DE0001141380): 2,356 %

Vaihdon korkomarginaali: 55 bp yli 2006 viitekoron

Vaihtohinta: 106,589 % nykyisten velkakirjojen 1000 euron pääomamäärästä

Rahasuoritus kullekin nykyiselle joukkovelkakirjalle kertyneestä korosta: 58,74
euroa

Uusien joukkovelkakirjojen liikkeellelaskupäivä: marraskuun 19. päivä 2004

7-vuotinen keski-swap viitekorko: 3,557 %

Uusien joukkovelkakirjojen korkomarginaali: 165 bps yli 2011 viitekoron

Uusien joukkovelkakirjojen kuponkikorko: 5,125 %

Uusien joukkovelkakirjojen hinta: 99,528 % uusien velkakirjojen 1000 euron
pääomamäärästä

Vaihtosuhde: 1.0709449

Uusien joukkovelkakirjojen erääntymispäivä: marraskuun 21. päivä 2011Loppuselvitys

Loppuselvityksen arvioidaan tapahtuvan marraskuun 19. päivänä 2004, jolloin uudet
joukkovelkakirjat toimitetaan niille nykyisten joukkovelkakirjojen haltijoille,
jotka ovat hyväksyneet vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti (yhdessä
kertyneestä korosta sekä mahdollisesta pyöristyksistä johtuvan rahasuorituksen
kanssa).Pääkaupanvälittäjinä vaihtotarjouksessa toimivat Deutsche Bank ja Merrill Lynch.
Muina kaupanvälittäjinä toimivat Citibank, Nordea ja Skandinaviska Enskilda
Banken. Vaihtoagenttina toimii Citibank ja Luxemburgin vaihtoagenttina toimii
Dexia Banque.Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja
asiantuntijapalvelujen    maailmanlaajuinen    toimittaja.    Konsernin
ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven- ja
mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso
Automation). Vuonna 2003
Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa
työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan
Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja:
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3195

Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253


Kaupanvälittäjät (Dealer Managers):

 Deutsche Bank AG London    Merrill Lynch International  
 Liability Management Group   Liability Management Group   
 Puh. +44 (0)20 7545 8011    Puh. +44 (0)20 7995 3715    


Vaihtoagentit:
 Exchange Agent         Luxembourg Exchange Agent   
 Citibank, N.A.         Dexia Banque Internationale à 
 Puh. +44 (0)20 7508 3867    Luxembourg           
 exchange.gats@citigroup.com  Puh. +352 4590 1        

Tätä ilmoitusta ei saa jakaa Yhdysvalloissa, Italiassa, Espanjassa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa.
Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali on puhtaasti
informatiivista eikä se ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa.
Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä niitä saa
myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa
transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien
osavaltioiden lakien piirissä. Tätä vaihtotarjousta tai mitään sen osaa ei tulla
rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista arvopaperien
myyntiä tai hankintaa, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen arvopapereiden
rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. Vaihtotarjousta ei tehdä, eikä
tarjouksia hyväksytä, velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtiossa, joissa
vaihtotarjoustarjous ei ole paikallisen lakien ja sääntöjen mukainen.
Metso OyjOlli Vaartimo              Pekka Hölttä
varatoimitusjohtaja           rahoitusjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa