METSON TOIMET KUSTANNUSRAKENTEEN KEVENTÄ

Metso Oyj     Pörssitiedote 29.10.2003 klo 13.00

METSON TOIMET KUSTANNUSRAKENTEEN KEVENTÄMISEKSI JATKUVAT

Metso-konsernin toimet kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan
tehostamiseksi jatkuvat. Tehostamisohjelman tavoitetta on nostettu
vuositasolla yli 100 miljoonaan euroon. Tästä Metso Paperin osuus on
vajaa 40 miljoonaa euroa ja vuoden loppuun mennessä täsmentyvä Metso
Mineralsin osuus 50-60 miljoonaa euroa. Metso Automation vastaa
toteutukseen edenneillä toimillaan 10 miljoonan euron osuudesta ja
Metso Ventures 5 miljoonan euron osuudesta. Metson konsernihallinnon
roolin uudelleenmäärityksen arvioidaan johtavan noin 10 miljoonan
euron säästöön.

Tehostamisohjelman aiheuttamat kertakustannukset nousivat alunperin
arvioidusta 80 miljoonasta eurosta 102 miljoonaan euroon.
Kertakustannusten kasvu johtui tehostamisohjelman laajennuksesta ja
Metso Mineralsin yksiköiden sulkemisesta aiheutuvista ennakoitua
korkeammista kustannuksista. Noin viidennes kertakustannuksista ei ole
kassavirtavaikutteisia.

Metso Paper

Metso Paperin kesäkuussa käynnistämät toimet henkilöstön
vähentämiseksi Pohjois-Amerikassa on aloitettu, ja vähennysten
lopulliseksi yhteismääräksi on täsmentymässä 220. Tehostamistoimet
koskevat lähes kaikkia Metso Paperin yksiköitä Pohjois-Amerikassa.
Henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden loppuun mennessä. Metso
Paperillä on Pohjois-Amerikassa noin 1 500 työntekijää yhteensä 15
yksikössä.

Metso Paperin Suomea ja Ruotsia koskevat henkilöstövähennykset ovat
yhteensä 340 henkilöä. Aiempien toimien lisäksi Sundsvallissa,
Ruotsissa, on käynnistetty neuvottelut 40 työpaikan vähentämiseksi.

Metso Paper aloittaa selvitykset myös Italiassa, Comossa, sijaitsevan
yksikkönsä osalta. Metso Paper valmistaa Comossa paperi- ja
kartonkikoneita Etelä-Euroopan markkinoille. Yksikön palveluksessa on
noin 170 henkilöä.

Metso Paperin tehostamistoimista Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa
aiheutuvat kertakustannukset ovat täsmentyneet 37 miljoonaan euroon.

Metso Minerals

Metso Minerals sulkee Colorado Springissä, Coloradossa,
Yhdysvalloissa, sijaitsevan kaivosteollisuuden prosessilaitteita ja
pumppuja valmistavan tehtaan. Lisäksi suljetaan kaivos- ja
murskausteollisuuden laitteita ja seuloja valmistava tehdas
Ketschissä, Saksassa. Tällä hetkellä Colorado Springsin ja Ketschin
tehtailla työskentelee yhteensä 190 henkilöä.

Metso Minerals jatkaa toiminnan tehostamista aiemmin ilmoitetun
mukaisesti Tampereen murskaintehtaalla, Milwaukeen tehtaalla
Yhdysvalloissa ja Mƒconin tehtaalla Ranskassa, liiketoiminta-alueen
keskushallinnossa sekä myynti- ja huoltoverkostossaan.

Metso Mineralsin tehostamistoimista on kirjattu 53 miljoonaa euroa
kuluja.

Muut toiminnot

Metso Venturesiin kuuluva Metso Panelboard on käynnistänyt keskustelut
Willichissä ja Hannoverissa, Saksassa, toimivien yksiköidensä
yhdistämisestä. Yhdistetty yksikkö tulee sijaitsemaan Hannoverissa.
Willichin ja Hannoverin yksiköt työllistävät yhteensä 108 henkilöä.
Järjestelyn kertakustannukset ovat noin 4 miljoonaa euroa.

Metson konsernihallinnon roolin uudelleenarvioinnin seurauksena on
käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut konsernihallinnon 120 henkilön
vähentämiseksi kolmanneksella. Konsernihallinnon roolin
uudelleenmäärityksen arvioidaan johtavan noin 10 miljoonan euron
säästöön.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä
noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 843 010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 0204 843
253





Metso Oyj



Olli Vaartimo            Helena Aatinen
toimitusjohtaja           viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa