Metson vuoden 2006 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän piiriin 55 henkilöä

Metso Oyj      Pörssitiedote 08.02.2006 klo 11.00        1(1)

Metson vuoden 2006 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän piiriin 55 henkilöä

Metson hallitus on päättänyt suunnata vuoden 2006 osakepohjaisen
kannustusjärjestelmän yhteensä 55 Metson johtajalle. Metson johtoryhmä kuuluu
kokonaisuudessaan vuoden 2006 kannustusjärjestelmän piiriin.

Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-
alueiden vuonna 2006 saavutettavaan liikevoittoon. Palkkio maksetaan sekä
osakkeina että rahana. Rahaosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen ja
veroluonteisten maksujen maksamiseen. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa
vuonna 2006 enintään 120 000 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus tästä
kokonaismäärästä on enintään 21 900 osaketta. Mahdollisten palkkioiden
maksamisesta päätetään vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.

Metson hallitus päättää vuoden 2006 aikana omien osakkeiden hankkimisesta
kannustinjärjestelmää varten.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli
noin 4 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.

www.metso.com


Lisätietoja antavat:
Taina Sopenlehto, henkilöstöjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3003
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni,
puh. 020 484 3253

Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa