Metson yhtiökokous 4.4.2005: TOIMITUSJOHTAJA JORMA ELORANNAN KATSAUS

Metso Oyj            Pörssitiedote 4.4.2005  klo 13.50

Metson yhtiökokous 4.4.2005:
TOIMITUSJOHTAJA JORMA ELORANNAN KATSAUS

Metso Oyj:n tänään klo 14.00 alkavassa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Jorma
Eloranta arvioi katsauksessaan, että helmikuussa 2005 tulosjulkistuksen
yhteydessä julkistetut lähiajan näkymät ovat edelleen voimassa. Metso Mineralsin
ja Metso Automationin tuotteiden kysynnän arvellaan jatkuvan hyvänä. Metso
Paperin tuotteiden kysynnän odotetaan kohdistuvan pääosin uusintoihin ja
jälkimarkkinapalveluihin.

"Toteutuneet kustannusrakenteen keventämistoimet ja vahvistunut tilauskanta
tukevat Metso-konsernin myönteistä tuloskehitystä", Jorma Eloranta toteaa. "Metso
Mineralsin ja Metso Automationin vuoden 2004 myönteinen tuloskehitys tukee pääsyä
vuodeksi 2005 asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Metso Paperin
tulostavoitteet ovat haastavat, samoin Metso Venturesin, erityisesti lähiaikoina
toteutuvan Metso Drivesin myynnin jälkeen. Metso Drivesin kaupasta toiselle
neljännekselle kirjautuvaksi arvioitu myyntivoitto parantaa Metson osakekohtaista
tulosta vuonna 2005."

Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuodeksi 2005 asetetut taloudelliset
tavoitteet, 6 prosentin liikevoitto ja 12 prosentin tuotto sitoutuneelle
pääomalle, arvioidaan saavutettavan.

Toimitusjohtaja Eloranta arvioi, että mittavien saneerausten aika Metsossa on nyt
pääasiassa ohi. Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa voidaan keskittyä jo
toiminnan jatkuvaan parantamiseen, kun taas Metso Paperin liiketoimintakonseptin
uudistaminen jatkuu vielä tänä vuonna. Eniten parannettavaa on
pehmopaperiliiketoiminnalla.

"Jatkuva parantaminen merkitsee mm. asiakaslähtöisyyden lisäämistä edelleen
toiminnassamme. Vahvistamme resurssejamme lähellä kasvavia markkinoitamme ja
tehostamme asiakaslähtöistä tuotekehitystä", Eloranta painottaa. "Samalla
jatkamme työtä kannattavuuden parantamiseksi: haluamme mm. kehittää tuottavuutta
ja laatutietoisuutta."

Elorannan mukaan Metson tavoitteena on nyt kannattavuuden parantamisen ohella
kasvu. "Haemme ensisijaisesti orgaanista kasvua, mutta Metso Automationin ja
Metso Mineralsin puolella myös nykyistä liiketoimintaa täydentävät yritysostot
ovat mahdollisia."

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Kati Renvall, johtaja, konserniviestintä, Metso-konserni, puh. 0204 84 3212

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa