Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metso Outotecin hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Report this content

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 2.11.2021 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 21.4.2022 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Metso Outotecin hallituksessa olisi yhdeksän jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Brian Beamish ja Terhi Koipijärvi. Heidän lyhyet esittelynsä ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Kari Stadigh valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Antti Mäkinen, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton Metso Outotecin merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio):

 • Puheenjohtaja 156 000 euroa (150 000 euroa)
 • Varapuheenjohtaja 82 500 euroa (80 000 euroa)
 • Muut jäsenet 67 000 euroa (65 000 euroa)

Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan maksettavan lisäpalkkioita seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio):

 • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 23 800 euroa (23 000 euroa)
 • Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet 10 300 euroa (10 000 euroa)
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 12 400 euroa (12 000 euroa)
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 150 euroa (5 000 euroa)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkistettu.
 

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

 • 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä
 • 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista
 • 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista
 • 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä

Metso Outotecin  hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2022 yhtiökokouskutsuun.

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat:

 • Annareetta Lumme-Timonen (sijoitusjohtaja, Solidium Oy), puheenjohtaja
 • Niko Pakalén (partner, Cevian Capital Partners Ltd.)
 • Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma)
 • Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
 • Kari Stadigh (Metso Outotecin hallituksen puheenjohtaja)

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat elokuun 15. päivän omistusten  perusteella sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Kari Stadigh ei osallistunut hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.
 

Lisätietoa:

Annareetta Lumme-Timonen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 010 830 8910

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.     

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto (pro forma) vuonna 2019 oli noin 4,1 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.mogroup.comtwitter.com/metsooutotec