Shanghai-Chenming Paper Machinery siirtyi Metson omistukseen 31.8.2006

Metso Oyj      Pörssitiedote 31.8.2006 klo15.30

Shanghai-Chenming Paper Machinery siirtyi Metson omistukseen 31.8.2006

Metso Paper on saanut Kiinan viranomaisilta tarvittavat luvat helmikuussa 2006
tehdylle yrityskaupalle, jonka kohteena oli paperi- ja kartonkikoneita valmistava
Shanghai-Chenming Paper Machinery Co. Ltd. Yhtiön koko osakekanta siirtyi Metson
omistukseen 31.8.2006. Velaton kauppahinta sekä yksikön kehittämiseen liittyvät
investoinnit ovat yhteensä 35 miljoonaa euroa. Yhtiön omistivat aikaisemmin
Shandong Chenming ja Shanghai Heavy Machinery.

Metso Paper Technology (Shanghai) Co. Ltd. -nimellä jatkossa toimivaan yhtiöön
kuuluu valimo, konepaja ja suunnitteluosasto. Yksikkö sijaitsee Shanghain
alueella, Jiadingissa ja työllistää kaikkiaan 550 henkilöä. Shanghain yksikkö
keskittyy pääasiassa valmistamaan paperi- ja kartonkikoneiden osia Metso Paperin
Kiinan toimitusprojekteihin. Tehtaalla pystytään kuitenkin jo nyt valmistamaan
Kiinan markkinoille lähes kokonaan perinteisen teknologian
ulkopakkauskartonkikone. Yksiköstä pystytään toimittamaan myös komponentteja
Kiinan ulkopuolisiin projekteihin, mikä vahvistaa Metson globaalia
hankintaverkostoa.

Shanghain yksikkö vahvistaa edelleen Metso Paperin kykyä palvella nopeasti
kasvavaa Kiinan paperiteollisuutta ja avaa samalla uusia mahdollisuuksia palvella
markkinoita myös Kiinan ulkopuolella.

Metso Paperilla on Kiinassa myös yhteisyritys Valmet-Xian Machinery Co. Ltd.
Yhtiö työllistää noin 1 110 henkilöä ja keskittyy pienten ja keskisuurten paperi-
ja kartonkikoneiden valmistukseen. Metso omistaa yhteisyrityksestä 48,3
prosenttia.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli
noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.

www.metso.com

Lisätietoja antavat:
Jukka Kyttälä, toimitusjohtaja, Metso Paper Technology (Shanghai), puh. 040 709
6087
Ari Harmaala, toimitusjohtaja, Metso Paper (China), puh. +86 139 1179 2766
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           viestintäjohtajajakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa