THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE LUOPUU METSOON K

Metso Oyj     Pörssitiedote 7.6.2004 KLO 10.15

THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE LUOPUU METSOON KUULUVAN VALMET AUTOMOTIVEN
OMISTUKSESTA

ThyssenKrupp Automotive AG on ilmoittanut Metso-konsernille, ettei se
osta Valmet Automotive Oy:n koko osakekantaa, vaan luopuu myös
autotehtaan 10 prosentin osaomistuksesta. Osapuolet ovat sopineet,
että Metso ostaa alkuperäisen sopimuksen mukaisesti autotehtaan
vähemmistöosuuden takaisin myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Vähemmistöosuuden takaisinostosopimuksen ehtojen mukaisesti
takaisinoston yhteydessä Metso peruuttaa alkuperäisestä vuonna 2001
kirjatusta noin 10 miljoonan euron myyntivoitosta 5 miljoonaa euroa
vuoden 2004 toisen neljänneksen tulokseensa.

Valmet Automotive jatkaa itsenäisenä autojen sopimusvalmistuksen
tarjoajana eurooppalaisten alan yhteistyökumppaneiden kanssa ja toimii
jatkossakin yhteistyössä myös ThyssenKrupp Automotiven kanssa, joka on
merkittävä autoteollisuuden systeemitoimittaja.

Metso-konserniin kuuluva Valmet Automotive on keskittynyt vaativien
erikoisautojen sopimusvalmistukseen ja kehitykseen. Valmet Automotive
jatkaa työtä uusien automallien valmistussopimusten saamiseksi. Metson
strategian mukaisesti tavoitteena on edelleen saada aikaan
autotehtaalle yhteistyömalliin tai osaomistukseen perustuva
järjestely.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa
on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan
Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 0204 84
3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.
Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa