Outotec vahvistaa kultateknologioiden tarjontaansa ostamalla Biominin BIOX®-bioliuotusteknologian

OUTOTEC OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE  31.7.2015  KLO 10.00

Outotec vahvistaa kultateknologioiden tarjontaansa ostamalla Biominin BIOX®-bioliuotusteknologian

Outotec on sopinut hankkivansa Biomin South Africa Pty. Ltd:n osake-enemmistön sekä osuuden sveitsiläisestä Biomin Technologies S.A.:sta. Kaupan myötä Outotec saa BIOX®-bioliuotusteknologian teollis- ja markkinointioikeudet. BIOX® on tunnettu biologinen menetelmä vaikeasti käsiteltävien kultamalmien liuotukseen. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Yrityskauppa saataneen päätökseen muutamassa viikossa eikä sillä ole vaikutusta Outotecin vuoden 2015 tulosohjeistukseen.

Biominin BIOX®-teknologia täydentää Outotecin kullanjalostusteknologioita. Kultaesiintymät ovat yhä kompleksisempia ja vaikeammin hyödynnettävissä, sillä helposti rikastettavat malmit ovat jo loppuneet. Noin viidennes maailman nykyisistä kultahankkeista ja kolmannes tulevista hankkeista perustuvat vaikeasti käsiteltäviin malmeihin, jotka pitää esikäsitellä ennen liuotusta. Markkinoilla on kolme pääasiallista esikäsittelymenetelmää: painehapetus, pasutus ja bioliuotus. BIOX® on pitkään käytössä ollut bioliuotusmenetelmä, jonka vuotuinen liikevaihto on ollut joitakin miljoonia euroja.

"Kaivosyhtiöiden merkittävänä haasteena on ollut löytää taloudellisesti kannattava menetelmä yhä kompleksisempien kultamalmien rikastukseen. Tämä yrityskauppa vahvistaa Outotecin asemaa vaikeasti käsiteltävien kultamalmien prosessoinnissa. Yhdistämällä BIOX®-bioliuotusosaaminen ja Outotecin suunnitteluosaaminen sekä prosessilaitteet, kuten jauhinmyllyt, reaktorit ja sakeuttimet, voimme tarjota kullantuottajille ympäristön kannalta kestäviä kokonaisia laitoksia elinkaaripalveluineen", sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja
puhelin +49 6171 9693100

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Yrityksestä

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec 

Tilaa