• news.cision.com/
  • Metso Oyj/
  • Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Metso Outotecistä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Metso Outotecistä

Report this content

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 1.7.2020 klo 13:50 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Metso Outotecin osakkeita ja Metso Outotecin osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman Metso Outotecin (30.6.2020 asti Outotec Oyj) osakkeiden ja osakkeiden hankintaan oikeuttavien rahoitusvälineiden yhteenlaskettu omistus alitti 5 prosentin kynnyksen Metso Outotecin osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä 1.7.2020. Metso Outotecin osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 828 972 440 kappaletta.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä % (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % - Alle 5 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Yli 5 % - Yli 5 %

 

A: Osakkeet ja äänet
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7)
FI0009014575 21 405 359 - 2,58 % -
YHTEENSÄ A 21 405 359 2,58 %
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitus-tapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osake-omistus - -
CDF N/A N/A Nettoarvon tilitys - -
YHTEENSÄ B - -

Metso Outotec Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec

Tilaa