Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Outotec Oyj:ssä

Report this content

OUTOTEC OYJ    PÖRSSITIEDOTE   29.10.2018 klo 15.30

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Outotec Oyj:ssä

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA OUTOTEC OYJ:SSÄ

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisesti Catella Fondförvaltning AB, Ruotsi (556533-6210) ilmoittaa, että sen omistus on alittanut 26.10.2018 viiden (5) prosentin rajan Outotecin (OTE1V) osakepääomasta ja on 4,9076 % eli 8 986 959 osaketta/ääntä.

Outotecin osakepääoma koostuu yhteensä 183 121 492 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Tilaa