Metso Outotecin vuosikertomus 2020 on julkistettu

Report this content

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 17.03.2021 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Outotec on tänään 17.3.2021 julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Se sisältää viisi osiota, jotka ovat liiketoimintakatsaus, taloudellinen katsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja GRI-liite.

Liiketoimintakatsaus sisältää strategian, arvonluonnin ja vastuullisuuden. Taloudellinen katsaus kostuu hallituksen toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja sijoittajatiedosta. Tilinpäätös julkaistaan vapaaehtoisesti eurooppalaisen yhtenäisen sähköisen raportoinnin (European Single Electronic Format eli ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Metso Outotecin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää sisäisen valvonnan sekä riskienhallintajärjestelmät ja Palkitsemisraportti selvityksen hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta. GRI-liitteeseen kuuluvat ulkoisesti varmennetut vastuullisuustiedot GRI-standardien mukaisesti.

Vuosikertomus 2020 on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.mogroup.com/fi/2020. Raportin osat löytyvät myös pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä. Metso Outotecin vuosikertomus 2020 ei ole tilattavissa painotuotteena.Lisätietoa:

Helena Marjaranta, viestintä- ja brändijohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. +358 20 484 3212, helena.marjaranta(at)mogroup.com 

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla. Vuonna 2021 sijoituimme maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla kahdeksanneksi.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec