Muutos Outotecin omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 25.4.2018 KLO 9.05

Muutos Outotecin omien osakkeiden omistuksessa

Outotecin hallitus on päättänyt yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden maksuttomasta luovuttamisesta henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2015 säästökauden lisäosakkeiden maksuna sekä Outotecin osakepohjaisen kannustinohjelman vuoden 2017 ansaintakauden palkkioina.

Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelman puitteissa henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa palkastaan Outotecin osakkeiden ostamiseksi. Henkilöstön osakesäästöohjelmaa tarjotaan Outotecin työntekijöille maissa, joissa sille ei ole oikeudellisia, verotuksellisia tai hallinnollisia esteitä. Outotec tarjosi vuoden 2015 osallistujille maksutta yhden lisäosakkeen jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta kohti noin kolmen vuoden pitojakson jälkeen. 974 henkilöä ovat oikeutettuja lisäosakkeisiin vuoden 2015 säästökaudelta. Lisäosakkeet ovat saajille verotettavaa tuloa ja ne maksetaan osittain Outotecin osakkeina ja osittain käteisenä, joka käytetään veroihin. Tarkka osakkeina maksettava määrä päätetään henkilöstön osakesäästöohjelman kolmen vuoden pitojakson päätyttyä 15.5.2018.

Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2016-2018 kattaa yhtiön avainhenkilöt. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, ansaintakauden pituuden (1-3 vuotta), kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Vuoden 2017 ansaintakaudelta osallistujat ovat oikeutettuja enintään 636 000 Outotecin osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Voidakseen osallistua avainhenkilöiden kannustinohjelmaan johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Hallituksen hyväksymä palkkio vuoden 2017 ansaintakaudelta on enintään 154,723 osaketta eli 21% enimmäispalkkiosta ja se maksetaan 91 osallistujalle.

Osakkeina maksettavat palkkiot ovat yhteensä korkeintaan 320 994 Outotecin osaketta.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 211

sähköposti: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Tilaa