Outotecin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus

Report this content

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2020 KLO 9.00                                     

Outotecin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus

Liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat, toimintaympäristön epävarmuus vaikutti tilauskertymään

”Koronavirus aiheutti äkillistä epävarmuutta, joka heijastui globaaliin toimintaympäristöön ja toi mukanaan matkustusrajoituksia, komponenttien hankintaongelmia sekä rajoitti pääsyä asiakkaiden tuotantolaitoksille.

Tilauskertymä laski 28 % vertailukauteen nähden johtuen asiakkaiden päätöksenteon hidastumisesta suurien projektien osalta. Minerals Processing -segmentin pienemmät laitetilaukset säilyivat hyvällä tasolla. 

Liikevaihto kasvoi 16 %. Viime vuonna saadut suuret laitostilaukset kasvattivat liikevaihtoa Minerals Processing -segmentin osalta 22 % ja Metals Refining -segmentin osalta 5 %. Valuutat ja myynnin jakauma heikensivät kannattavuutta.

Palveluliiketoiminassa matkustusrajoitukset ja laitosten sulkemiset vaikeuttivat asiakkaan laitoksilla tehtäviä huoltoja. Asiakkaat myös lykkäsivät huoltopalveluprojektejaan. Tämä näkyi palvelutilausten 23 %:n laskuna. Palveluiden liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Varaosaliiketoiminnan kasvu jatkui monenlaisista haasteista huolimatta.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -59 (-18) miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa siitä, että toimitusvaiheessaan olevat kolme viime vuonna saatua suurta laitostilausta kasvattivat varastoa.

Kun aloimme nähdä markkinoiden epävarmuuden voimistumista, aloitimme korjaavat toimenpiteet usealla rintamalla. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden turvaaminen on ollut meille yhtiönä ensisijaista. Olen tyytyväinen siihen, miten hyvin olemme onnistuneet siirtymään tarvittavilta osin etätyöhön ja kyenneet jatkamaan aktiivista asiakastyötä. Esimerkkejä virtuaalisesta tuestamme ovat etäasennus- ja käyttöönottopalvelut, edistyneet prosessi- ja ohjausjärjestelmät sekä webinaarit ja verkkokoulutukset. Olemme myös aloittaneet koko organisaatiota koskevat säästötoimenpiteet.  

Suunniteltu yhdistyminen Metson Minerals-liiketoiminnan kanssa edistyy, ja sen odotetaan toteutuvan 30.6. edellyttäen, että viranomaishyväksynnät saadaan.

Teemme aktiivisesti töitä hyödyntääksemme nykyiset markkinamahdollisuudet ja vahvan tilauskantamme sekä saavuttaaksemme kustannussäästötavoitteet”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.

OUTOTECIN JA METSON MINERALS-LIIKETOIMINNAN YHDISTYMINEN

Outotec ja Metso odottavat yhdistymisen tapahtuvan 30.6.2020 edellyttäen, että kaikki lakisääteiset ja muut hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaishyväksynnät, on saatu.

Tiivistelmä tunnusluvuista

Q1 Oikaistu3 Q1 Muutos, Q1-Q4
Milj. EUR 2020 2019 % 2019
Tilauskertymä 240,0 332,2 -28 1 501,2
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä 120,0 156,0 -23 586,3
Tilauskanta kauden lopussa 992,3 926,9 7 1 069,6
Liikevaihto 285,2 245,6 16 1 210,3
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 109,7 109,3 0 550,1
Bruttokate, % 24,7 28,0 29,8
Oikaistu EBITA1 20,6 18,9 141,7
Oikaistu EBITA1, % 7,2 7,7 11,7
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 2 15,5 13,8 121,8
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 2, % 5,4 5,6 10,1
Liiketulos 9,3 12,7 107,3
Liiketulos, % 3,3 5,2 8,9
Liiketoiminnan nettorahavirta -58,6 -18,3 67,9
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR 0,01 0,03 0,35
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, EUR -0,00 -0,02 -0,25
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,02   0,10

1 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä ilman oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista. Outotec on lisännyt oikaistun liiketuloksen (EBITA) konsernitason raportointiinsa vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien vastaamaan suunniteltua yhdistymistä.

2 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.

3 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia.

 

VUODEN 2020 NÄKYMÄT TARKISTETTU

Meneillään oleva koronaviruspandemia on heikentänyt rikastus- ja metallinjalostusteknologioiden markkinoita ja markkinanäkyvyyttä. Erityisesti suurempien investointien ajoitus on epävarmaa.

Aiempi, 6.2.2020 annettu näkymä: Tämänhetkisen arviomme mukaan odotamme markkinan vuonna 2020 pysyvän nykyisellä tasolla rikastus- ja metallinjalostusteknologioissa. Kupari-, kulta- ja nikkelihankkeiden odotetaan jatkuvan aktiivisimpina. Suurten investointien ajoitus on edelleen epävarmaa.

 

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Markku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2000                       

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com 

TELEKONFERENSSI

Päivä: torstai 7.5.2020

Aika: 14.00

Osallistuminen

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0310. Rekisteröintitunnus: 25688543#. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotecin kehittämät uraauurtavat teknologiat ja palvelut edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä. 4 000 huippuosaajaamme kehittävät ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin kaikkialla maailmassa. Monipuolisen tarjoamamme ansiosta kaivos-, metalli- ja kemianteollisuuden asiakkaamme saavat laitoksistaan parhaan tuoton. Outotecin osakkeet on noteerattu Helsingin pörssissä. www.outotec.com