Michelin investoi kiinalaiseen kimppakyytipalveluun työmatkalaisille

Report this content

Michelin-yhtymän Incubator Office*) -yksikön aloitteesta yhtymä on päättänyt investoida kiinalaiseen, kimppakyytipalveluita koordinoivaan start-up -yritykseen Luli Information Technology (Lu Li Ke Ji). Luli Information Technology on kehittänyt mobiilisovelluksen “Lu You Tong Xing”, joka tarjoaa innovatiivisia kimppakyytipalveluita.

Kimppakyyti on tulevaisuuden avaintekijä etsittäessä toimivia, ekologisia ratkaisuja suurkaupunkien kasvavaan liikenteeseen.

Kimppakyytipalvelujen tarjoaminen on Lulin erikoisosaamisen ja liiketoiminnan ydin. Yritys tarjoaa tukea ja sujuvuutta kimppakyytejä etsiville ihmisille, jotta he löytäisivät toisensa ja palvelut helpommin jakaakseen matkansa - erityisesti työmatkansa.

Luli on Shangaissa toimiva, vuonna 2014 käynnistetty start-up -yritys, jolla on suuri kasvupotentiaali Kiinassa merkittäväksi kehittyvällä markkinasegmentillä. Lulin liikeidea ja strategia ovat myös yhteneväisiä Michelin-yhtymän perusarvojen kanssa: auttaa ihmisiä vastuullisessa ja ekologisessa liikkumisessa.

- Michelinin investointi yritykseemme on ainutlaatuinen jaetun ekologisen ja taloudellisen vastuun alueella. Se antaa Lulille merkittävää näkyvyyttä markkinoiden haastajana ja avaa myös lupaavia bisnesmahdollisuuksia. Lisäksi se asemoi Lulin vastuulliseksi yrittäjäksi kimppakyytitarjonnan alueella, sanoo Jean-Claude Zhang, Luli Information Technologyn toimitusjohtaja.

Michelinin Aasian Innovation Incubation -toimintakeskuksen johtaja Philippe Barreaud puolestaan toteaa: - Tämä investointi vahvistaa Michelinin asemaa kestävän liikenteen edistämisessä ja avaa samalla uuden kanavan tuote- ja palvelutarjontamme markkinoimiseksi kiinalaisille kuluttajille.

*) Michelin Incubator Program Office
Michelin Incubator Program Office (IPO) on Michelin-yhtymään kuuluva yksikkö. Sen tehtävänä on kehittää ja mahdollisimman nopeasti testata markkinoilla innovatiivisia liiketoimintamalleja, jotka liittyvät liikkuvuuden edistämiseen muilla kuin suoraan renkaisiin liittyvillä alueilla.

Michelin Incubator Program Office tukee yhtymän laaja-alaista innovaatiostrategiaa, joka on alusta alkaen ollut yrityksen kehityksen kulmakivi.

Michelin IPO -yksiköllä on kaksi toimintakeskusta Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä yksi Euroopassa. Yksikkö on tähän mennessä käynnistänyt jo 20 ohjelmaa ja start-up -yritystä.

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma: Lotta Wrangle
Puhelin: 46 72 250 07 40, sähköposti: lotta.wrangle@se.michelin.com


Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi)

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Michelinin investointi yritykseemme on ainutlaatuinen jaetun ekologisen ja taloudellisen vastuun alueella. Se antaa Lulille merkittävää näkyvyyttä markkinoiden haastajana ja avaa myös lupaavia bisnesmahdollisuuksia. Lisäksi se asemoi Lulin vastuulliseksi yrittäjäksi kimppakyytitarjonnan alueella
Jean-Claude Zhang, Luli Information Technologyn toimitusjohtaja
Tämä investointi vahvistaa Michelinin asemaa kestävän liikenteen edistämisessä ja avaa samalla uuden kanavan tuote- ja palvelutarjontamme markkinoimiseksi kiinalaisille kuluttajille
Michelinin Aasian Innovation Incubation -toimintakeskuksen johtaja Philippe Barreaud puolestaan toteaa