Michelin Track Connect

Report this content

Ensimmäinen älypuhelinsovellus ratarenkaaseen – parantaa ajotuntumaa ja lisää nopeutta.

Michelin toi vuonna 2018 markkinoille ensimmäisen älypuhelinsovellukseen yhdistetyn ratarenkaan urheilullisen ajon harrastajille, jotka suhtautuvat rata-ajoon kunnianhimoisesti ja haluavat jatkuvasti parantaa kierrosaikojaan. Rengaspaineella on suuri vaikutus kierrosaikaan: muutaman kierroksen jälkeen renkaiden paine alkaa kohota lämpenemisen seurauksena. Muutos on kiinni monesta tekijästä, radan ominaisuuksista, autosta ja ajotavasta. Virheellinen rengaspaine voi merkittävästi alentaa auton suorituskykyä ja lisätä renkaan kulumista.

Millainen rengaspaine olisi ihanteellinen?
Olisi hienoa, jos jokaisella kuljettajalla olisi ratapäivillä apunaan Michelinin rengasteknikko säätämässä ihanteelliset rengaspaineet. Michelin Track Connect -sovellus tekee haaveesta totta. Renkaisiin kytketty sovellus auttaa kuljettajaa antamalla yksilöidyt ohjeet rengaspaineista. Michelin Track Connect avustaa kuljettajaa ennen radalle lähtöä, ajon aikana ja sen jälkeen, minkä ansiosta kuljettaja pystyy parantamaan kierrosaikojaan ja nauttimaan autonsa suorituskyvystä.

Ennen radalle lähtöä
Michelin Track Connect suosittelee auton renkaisiin ja ajo-olosuhteisiin (kuiva, kostea tai märkä rata) parhaiten sopivan rengaspaineen.

Rata-ajon aikana
Michelin Track Connect tuottaa kuljettajalle reaaliaikaista tietoa auton renkaiden paineesta ja lämpötilasta. Jokaisen renkaan sisällä oleva anturi mittaa tarkasti sen paineen ja lämpötilan ja analysoi kaikki muutokset ajon aikana. Älypuhelimeen asennettu sovellus muuntaa anturin lähettämät tiedot kuljettajalle helposti tulkittavaan muotoon ja antaa ohjeet rengaspaineiden optimaalista kalibrointia varten. Michelin Track Connect voi esimerkiksi kertoa, toimivatko renkaat optimaalisella suoristuskyvyllä niissä ajo-olosuhteissa, jotka kuljettaja on sovellukseen määritellyt (kuiva, kostea tai märkä rata). Kuljettaja näkee myös, käyttäytyykö auto siten kuin sen etu- ja takarenkaiden paineenmuutoksien analyysin perusteella pitäisi (yli- tai aliohjautuvuus).

Ennen lähtöä uusille ratakierroksille Michelin Track Connect määrittää saamiensa tietojen perusteella oikeat paineet ja suosittaa sen perusteella, miten rengaspaineita tulisi säätää. Yksityiskohtaisempaa analyysia varten sovellus tallentaa kaiken datan, joten kuljettaja voi tutkia auton ja renkaiden suorituskykyä kahden radalla käynnin välissä. Intensiivisessä rata-ajossa auton jarrut ovat kovan rasituksen alaisina, mikä voi aiheuttaa vanteiden kuumenemisen. Jos rengaspaine mitataan venttiilistä, kuumat vanteet voivat vääristää painelukemia. Tämän ongelman välttämiseksi Michelin Track Connect -anturi on sijoitettu renkaan sisälle siten, että se rekisteröi luotettavasti renkaan todellisen lämpötilan. Anturin sijainti renkaassa on suojattu patentilla. Kussakin renkaassa oleva anturi lähettää tietoa autossa olevaan vastaanottimeen. Vastaanottimesta tieto välittyy kuljettajan älypuhelimeen asennettuun sovellukseen.

Ajon jälkeen
Alkuvuoden 2019 aikana Michelin Track Connect on saanut uusia, täydentäviä toimintoja. Ne perustuvat palautteeseen, jota saatiin USA:ssa, Euroopassa ja Kiinassa tehdyissä koeajoissa.
Michelin Track Connectissa on nyt neljä uutta asetusta:

  • Warm-up mode
  • Manometer mode
  • Team mode
  • Sharing mode

Warm-up -tilassa kuljettaja voi ennakoida renkaiden lämpötilan nousun säätäessään rengaspaineen ennen radalle lähtöä.

Manometer- eli painemittaritilassa älypuhelin näyttää oikea-aikaiset ohjeet kaikkien neljän renkaan paineen säätämistä varten. Tämä on mahdollista, koska renkaiden anturit ovat viiveettömässä yhteydessä sovellukseen, eikä erillistä painemittaria siis tarvita.

Team ja Sharing -tilassa kuljettaja voi luoda suljetun ryhmän esimerkiksi tiiminsä tai omien ystäviensä kanssa ja halutessaan jakaa ajosuorituksensa ja tuloksensa sosiaalisessa mediassa.

Michelin Track Connectin ansiosta kuljettaja voi ajaa varmemmin ottein ratapäivillä ja nauttia Michelin Pilot Sport Cup2 Connect -renkaiden täydestä potentiaalista. Ajaja voi yltää aina vain nopeampiin aikoihin renkailla, jotka kestävät pidempään, kun sovellus suosittelee ajo-olosuhteisiin nähden ihanteelliset rengaspaineet.

Michelin Track Connect älypuhelinsovellus on yhteensopiva Michelin Pilot Sport Cup2 Connect

-renkaiden kanssa. Vuoden 2019 aikana renkaasta tulee kaikkiaan 16 kokoa pohjoismaisille markkinoille. Näistä 11 kokoa on jo nyt saatavilla valtuutetuilta jälleenmyyjiltä Suomessa. 

Michelin Track Connect jälleenmyyjät Suomessa:
Roihupellon Rengas Oy, Helsinki
 Rengas Turku Oy, Turku

Lisää tietoa Michelin Track Connectista sekä saatavilla olevista rengasko’oista löytyy osoitteesta:
https://www.michelin.fi/tietoja-meista/track-connect 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma: Lotta Wrangle
Puhelin: 46 72 250 07 40, sähköposti: lotta.wrangle@michelin.com


Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi)

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia