Pohjoismaalaiset autoilijat vastaavat

Report this content

Pohjoismaalaiset – niin samankaltaisia ja kuitenkin erilaisia, myös autoilijoina.  SIFO-tutkimuslaitoksen Michelin Nordicin tilauksesta tekemä kattava pohjoismainen kysely osoittaa, että suomalaisten pahe on tekstiviestittely autoa ajaessa kun taas yllättävän moni tanskalainen ajelee huolettomasti talvirenkailla kesälläkin.

Pohjoismaalaiset ovat autokansaa: oma auto taloudessa on 86 prosentilla ruotsalaisista kyselyyn vastanneista ja suomalaisista 83 prosentilla. Norjassa 79 prosentilla kotitalouksista on auto, ja tiheään asutussa Tanskassakin 71 prosentilla.

Michelin teettää tutkimuslaitos SIFO:lla vuosittain neljässä Pohjoismaassa kyselyn, jolla selvitetään autoilijoiden tietoja ja käsityksiä liikenneturvallisuudesta ja autonrenkaista - auton ainoasta kontaktipinnasta tiehen. Viimeksi kyselytutkimus tehtiin tämän vuoden elo-syyskuun vaihteessa, ja tässä kirjoituksessa viitataan sen tuloksiin.

– Yhteensä yli 4 000 kyselyyn vastanneelta autoilijalta saamme hyödyllistä tietoa muun muassa siitä, minkälaisia käsityksiä ihmisillä on liikenneturvallisuudesta yleensä ja renkaiden osuudesta siihen. Vuosien mittaan kertyvät tilastot ovat meille arvokkaita apuvälineitä, sillä ne kertovat asenteiden ja odotusten muutoksista pidemmällä aikavälillä. Viime kädessä näitä tutkimuksia hyödynnetään tuotekehityksessä, jonka on kyettävä ennakoimaan kuluttajien odotuksia, kertoo Michelin Nordicin ympäristö- ja liikenneturvallisuusasioista vastaava Marcus Karlsson Tukholmasta.

Talvirenkaat kelien ja olosuhteiden mukaan
Suomalaiset luottavat nastarenkaisiin: niitä käyttää 83 prosenttia vastanneista. Nastarenkaiden suuri osuus Suomessa näyttää vakiintuneen tälle tasolle huolimatta pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitettyjen kitkarenkaiden nykyisestä korkeasta laadusta. Ruotsissa nastarenkailla ajaa 63 prosenttia, mutta jakauma kertoo pitkän ja kapean maan keliolosuhteista: Malmön seudulla nastarenkaat on vain 38 prosentilla kun Pohjois-Ruotsissa 94 prosenttia valitsee nastarenkaat. Norjalaiset eivät suosi nastarenkaita - niitä käyttää vain 39 prosenttia vastanneista. Tanskassa, jossa laki ei vaadi talvirenkaita, nastarenkaiden käyttö on olematonta.

Tanskalaisista moni, peräti 16 prosenttia, valitseekin nk. ympärivuotiset renkaat. Ympärivuotisella renkaalla tarkoitetaan M+S (Mud and Snow) -merkittyä rengasta, ja Suomessakin niillä saa laillisesti talvella ajaa. M+S -merkintä ei kuitenkaan anna minkäänlaisia takeita renkaiden kelvollisuudesta pohjoismaiseen talveen. Useimmiten on kyseessä karkeakuvioinen maastorengas, mutta näissä renkaissa käytetty kumilaatu kovettuu pakkasella eikä karkeakaan kuvio silloin toimi tarkoitetulla tavalla.

– On selvää, että maantiede ja ilmasto yhdessä maakohtaisten rengasmääräysten kanssa ratkaisevat pohjoismaisten autoilijoiden talvirengasvalinnat. Lisäksi paikalliset olosuhteet ovat tärkeä vaikuttava tekijä: esimerkiksi Tukholmassa ja Oslossa nastarenkaiden käyttöä rajoitetaan, joten näissä suurkaupungeissa nastallisten ja nastattomien talvirenkaiden osuus saattaa merkittävästi poiketa maan keskiarvosta, sanoo Marcus Karlsson.

Tanskassa talvirenkailla kesähelteillä
Michelinin kyselytutkimuksesta ilmenee myös, että 7 prosenttia tanskalaisista ajoi kesällä 2015 talvirenkailla ja Ruotsissakin 5 prosenttia. Suomalaisista vain yksi prosentti jätti autoonsa talvirenkaat kesäksi, norjalaisista näin teki 3 prosenttia.

– Talvirenkaissa käytetään pehmeäpää kumia kuin kesärenkaissa. Jo + 7°C lämpötilassa talvirenkaan kumilaatu alkaa pehmetä niin paljon, että renkaan ominaisuudet, varsinkin pito, huononevat tuntuvasti. Sen takia talvirenkailla ajaminen kesäkuumalla on todellinen liikenneturvallisuusongelma: pito heikkenee, rengas kuluu ennenaikaisesti ja jarrutusmatka kasvaa ratkaisevasti. Tätä asiaa meidän tuleekin jatkuvasti tuoda esiin varsinkin Tanskassa ja Ruotsissa. Kesällä kesärenkaat, talvella olosuhteisiin sopivat talvirenkaat, Marcus Karlsson korostaa.

Kesärengaslaki
Michelin kysyi suomalaisilta, ruotsalaisilta ja norjalaisilta autoilijoilta olisiko kesärenkaiden käytöstä tehtävä pakollista kesäkaudella. Tällaisen kesärengaslain puolesta olivat varsinkin suomalaiset (56 prosenttia). Norjalaiset (52 prosenttia) ja ruotsalaiset (48 prosenttia) suhtautuivat hekin ajatukseen melko myönteisesti.

Tanskassa ei ole lainkaan erityisiä rengasvaatimuksia sen enempää kesällä kuin talvellakaan. Kysyttäessä tanskalaisilta talvirenkaiden säätämisestä pakollisiksi ilmeni, että suurin osa vastaajista toivoo tällaista lakia. Kokonaista 72 prosenttia nuorista 18-29 -vuotiaista vastasi, että Tanskaan olisi muiden Pohjoismaiden tapaan saatava talvirengaslaki. Kaikista haastatelluista tanskalaisista yli puolet, 58 prosenttia kannatti ajatusta.

Tekstiviestit
Kyselyn liikenneturvallisuusosiossa selvitettiin myös tekstiviestien lähettämistä autoa ajaessa.

Tässä suhteessa suomalaiset veivät kyseenalaisen voiton - tai olivat suomalaiseen tapaan rehellisempiä kuin pohjoismaiset verrokkinsa. Suomalaisista nimittäin 47 prosenttia ilmoitti lähettäneensä tekstiviestin ajaessaan. Norjan, Ruotsin ja Tanskan prosenttiosuudet olivat 37, 35 ja 34 prosenttia.

– Tarkkaavaisuuden puute on yksi yleisimmistä syistä liikenneonnettomuuksiin, jopa kuolemaan johtaneisiin. On mahdotonta tarkkailla liikennettä ja lähettää tekstiviestiä yhtä aikaa. Emme voi kylliksi painottaa tätä liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää viestiä kaikille autoilijoille: keskity ajamiseen ja anna tekstiviestin odottaa kunnes olet pysähtynyt sivuun liikenteestä, sanoo Marcus Karlsson.

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma: Lotta Wrangle
Puhelin: 46 72 250 07 40, sähköposti: lotta.wrangle@se.michelin.com


Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi)

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Yhteensä yli 4 000 kyselyyn vastanneelta autoilijalta saamme hyödyllistä tietoa muun muassa siitä, minkälaisia käsityksiä ihmisillä on liikenneturvallisuudesta yleensä ja renkaiden osuudesta siihen. Vuosien mittaan kertyvät tilastot ovat meille arvokkaita apuvälineitä, sillä ne kertovat asenteiden ja odotusten muutoksista pidemmällä aikavälillä. Viime kädessä näitä tutkimuksia hyödynnetään tuotekehityksessä, jonka on kyettävä ennakoimaan kuluttajien odotuksia
Michelin Nordicin ympäristö- ja liikenneturvallisuusasioista vastaava Marcus Karlsson Tukholmasta