Auroran siirrossa järjestöjen ääni kuulematta

Keskustelu Auroran psykiatrisen päivystyksen siirrosta muistuttaa meitä kokemusasiantuntijoiden kuulemisen tärkeydestä jo suunnitteluvaiheessa, sanoo Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.

Näin suuria potilaiden ja heidän asemaansa koskettavia rakenteellisia siirtoja tehtäessä on äärimmäisen tärkeää kuulla heitä edustavia järjestöjä suunnitteluvaiheessa. Nyt järjestöjen kautta välittyvä kokemusasiantuntijoiden ääni on jäänyt liian ohueksi, Sydänmaanlakka jatkaa.

– Kriittinen keskustelu aiheutuu nyt paljolti siitä, ollaanko siirrossa kadottamassa suoja ja turva. Muutos aiheuttaa turvattomuutta potilaissa. On tärkeää että tilat ja kohtaamispaikat suunnitellaan tämä huomioiden.

MTKL korostaa, että vastaanottotilat pitää rakentaa turvallisiksi ja esteettömiksi, ihmisen yksityisyyden huomioiviksi. Psyykkisen sairauden asiantuntemusta pitää olla jo ensimmäisessä vastaanottovaiheessa.

Somaattisen ja psykiatrisen päivystyksen yhdistäminen on askel psykiatristen sairauksien tasavertaistamisessa ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien häpeäleiman poistamisessa.
Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat akuutissa vaiheessa ollessaan kuitenkin julkisesti näkyvillä olevia. Siksi potilaalle pitää taata päivystyksessä yksityisyys ja luottamuksellisuus tilaratkaisuilla ja henkilöstövalinnoilla jo sisääntulovaiheessa.

– Jokainen meistä terveyspalveluja käyttävistä tietää, miten tärkeää yksityisyys on. Jos sille ei ole tilaa ja maastoa, ihminen jättää tulematta, sanoo Sydänmaanlakka.

– Tuleva Sote-uudistus tuo paljon muutosprosesseja. Haluamme muistuttaa potilaiden ja kokemusasiantuntijoiden äänen kuulemisesta järjestöjen kautta. Arkuuden huomioimisesta ja keskustelusta niiden ihmisten kanssa, joilla on kokemus hädästä.

toiminnanjohtaja puh: 050 363 9920

Mielenterveyden keskusliitto valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa. Järjestö toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja. Toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Toiminnassa yhdistyvät hoitoa ja kuntoutusta vahvasti edesauttava kokemusasiantuntemus sekä ammattilaisuus. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 170 jäsenyhdistystä. Yhdistysten jäseninä on mielenterveyskuntoutujia, heidän läheisiään ja auttamishaluisia vapaaehtoisia.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

– Kriittinen keskustelu aiheutuu nyt paljolti siitä, ollaanko siirrossa kadottamassa suoja ja turva. Muutos aiheuttaa turvattomuutta potilaissa. On tärkeää että tilat ja kohtaamispaikat suunnitellaan tämä huomioiden.
Olavi Sydänmaanlakka