Hoidon saatavuus turvattava heti mielen oirehtiessa

Report this content

Mielenterveysongelmien vuoksi hoitoon hakeutuva ei tule kuulluksi.


Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuusto vaatii, että nopea hoitoon pääseminen ja laadukas hoito on turvattava kaikille mielenterveysongelmia kokeville. Mielenterveysongelmia kokevan kynnys hakeutua hoitoon on suuri. Hoitoon hakeutumista viivästyttää mielenterveysongelmiin kohdistuva stigma eli häpeäleima, sekä hoidon saannin epävarmuus. Helppo hoitoon pääseminen antaa viestin siitä, että hoitoon voi hakeutua ennaltaehkäisevästi ilman mielenterveysdiagnoosia, jolloin hoitoon hakeutuessa ei tarvitse pelätä leimautumista. Mielenterveyden häiriöitä itse kokeneista 39 prosenttia ajattelee, että on joutunut leimatuksi psyykkisen sairauden vuoksi (Mielenterveysbarometri 2017). 

Ihmisen oma kokemus mielen ongelmista tulee olla riittävä syy hoitoon pääsemiseksi. Somaattisiin sairauksiin verrattuna mielenterveysongelmiin on vaikeampi saada hoitoa, kun potilaan omaa kokemusta sairastumisesta ja hoidon tarpeesta ei kunnioiteta.

Mielenterveysongelmat alentavat toimintakykyä, jonka vuoksi mahdollisimman helppo hoitoon pääseminen on suuressa roolissa toipumisen alkamisen kannalta. Hoidon saanti mielenterveysongelmien vuoksi on varmistettava valtakunnallisella tasolla asuinpaikasta riippumatta. 

Mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat OECD:n arvion (2018) mukaan noin 11 miljardia vuodessa. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja mahdollisimman nopea hoitoon pääsy vähentäisi yhteiskunnan kustannuksia terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannusten vähenemisellä, sairasetuuksien käytön vähenemisellä sekä työnantajien sairauspoissaolokustannusten vähenemisellä.
 

Lisätiedot:

Liittovaltuuston puheenjohtaja Jyrki Nieminen, 041 502 0868
Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, 050 363 9920

Mielenterveyden keskusliitto on kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö, joka on perustettu vuonna 1971.