Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot maksuttomiksi

Report this content

Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuusto vaatii, että terveyskeskuslääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotosta ei peritä maksua.

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto maksaa jatkossa 20,60 € ja sairaanhoitajan vastaanotto 11,40 € joka käyntikerta, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Maksuja perittäisiin joka käyntikerralta aina vuosimaksukaton (683 €) täyttymiseen asti.

Mielenterveyskuntoutujien, pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien, usein pienituloisten näkökulmasta esitys on kohtuuton. Jo kuukausittainen käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tekisi vuodessa yhteensä 247,20 euroa.

Erityisen suuri maksurasitus on alkuvuodesta, koska kaikki erilaiset terveydenhuollon maksukatot nollautuvat vuodenvaihteessa. Lääkekustannusten katto on 605 € ja matkakustannusten katto 300 €. Yhdessä terveydenhuollon vuosimaksukaton kanssa nämä tekevät 1588 €. Esimerkiksi takuueläkettä saavalle se voi tarkoittaa yli kahden kuukauden nettotuloja.

Käytännössä esitys heikentäisi merkittävästi mahdollisuutta saada hoitoa ja lisäisi niiden ihmisten määrää, jotka joutuvat taloudellisista syistä jättämään palvelut tai lääkkeet hankkimatta tai lykkäämään tarvitsemaansa hoitoa. Hoitamatta jääneet sairaudet aiheuttavat huomattavat lisäkustannukset yksilölle ja yhteiskunnalle.

Mielenterveyden häiriöihin liittyy usein myös vakavia somaattisia sairauksia. Vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivien elinajanodote on nykyisin noin 15-20 vuotta lyhyempi kuin muulla väestöllä. Siksi on välttämätöntä, että mielenterveys- ja päihdehuollon avosairaanhoito on edelleen maksutonta riippumatta siitä, mitä muita sairauksia näillä käynneillä käsitellään.

Hallituksen esityksen mukaan mielenterveys- ja päihdehuollon avosairaanhoidon käynneillä käsiteltävät somaattiset sairaudet voisivat johtaa käyntimaksun perimiseen. Tämä muutos on kokonaisvaltaisen hoidon näkökulmasta epätarkoituksenmukainen ja kohtuuton.

Lisätiedot:

liittovaltuuston puheenjohtaja Jyrki Nieminen, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 041 5020 867
lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 050 561 7416

Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuusto oli koolla tänään 10.11.2018 Vantaalla. 27-jäseninen valtuusto edustaa liiton jäseniä: 162:ä eri puolilla maata toimivaa mielenterveysyhdistystä ja niiden 17 000 henkilöjäsentä. Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö.

Avainsanat: