Mielenterveysbarometrin NIMBY-mittari: suvaitsevaisuus kasvanut 10 vuodessa

Mielenterveysbarometri on vuodesta 2005 kysynyt suomalaisilta, mitä ihmisryhmiä he eivät haluaisi naapurikseen. 10 vuodessa suvaitsevaisuus lähes kaikkia ryhmiä kohtaan on kasvanut, joskin hitaasti. Poikkeuksen tekee suhtautuminen maahanmuuttajiin.

Ei-toivotuimpia ryhmiä ovat edelleen huumeiden väärinkäyttäjät, henkirikoksesta tuomitut ja alkoholistit. Suuri enemmistö suomalaisista ei haluaisi heitä naapurustoon. Muita ryhmiä vierastaa reilusti alle puolet.

Muista ryhmistä eniten pelkoa herättivät skitsofreniaa sairastavat, joita ei haluaisi naapurikseen 32 %. Asiasta kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa. Muuten asenteet mielenterveyskuntoutujia kohtaan ovat lieventyneet. Tämän vuoden Mielenterveysbarometrissa 17 % vierasti heitä naapureina, kun vuonna 2005 vastaava luku oli 30 %.

Sama kehitys näkyy asenteissa muutenkin. Esimerkiksi muista kuin henkirikoksista tuomittuja vierasti 10 vuotta sitten 44 %, nyt 26 %. Ihmisiä, joilla on aids, vierasti Mielenterveysbarometrin ensimmäisessä NIMBY-mittarissa 18 % ja nyt 10 %. Homoseksuaalien kohdalla vastaavat luvut ovat 18 % ja 7 %.

Sen sijaan asenne maahanmuuttajiin on 10 vuoden aikana vaihdellut 16:n ja 23 %:n välillä eikä selvää myönteistä kehitystä ole nähtävissä. Vuonna 2005 heitä ei halunnut naapurustoon 19 % ja tänä vuonna 17 %.

Niiden määrä, jotka hyväksyisivät naapurikseen melkein kenet tahansa, on kasvanut 7 %:sta 12 %:iin.

Not in my backyard 2015

  • Huumeiden väärinkäyttäjät (78 %)
  • Henkirikoksesta tuomitut (66 %)
  • Alkoholistit (61 %)
  • Skitsofreniaa sairastavat (32 %)
  • Muista kuin henkirikoksista tuomitut (26 %)
  • Mielenterveyskuntoutujat (18 %)
  • Maahanmuuttajat (17 %)
  • Ihmiset, joilla on aids (10 %)

Vastaajat:

  • tähän barometrin osioon vastasi 1055 suomalaista 15–74-vuotiasta TNS Gallupin Gallup Kanava -kotitalouspaneelissa

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 050 363 9920 (soittopyynnöt mieluiten tekstiviestillä Mielenterveysmessujen aikana 17.-18.11.)

Liitteessä lisätietoa graafien muodossa

Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometri on selvittänyt mielenterveyskuntoutujien arkeen liittyviä ongelmia sekä suomalaisten käsityksiä mielenterveysongelmista ja -kuntoutujista vuodesta 2005. Barometrikyselyyn vastaavat kuntoutujat, heidän omaisensa, psykiatrit ja psykologit sekä suuri yleisö. Barometrin toteutti syyskuussa 2015 TNS Gallup Oy.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Suvaitsevaisuus lähes kaikkia ryhmiä kohtaan on kasvanut 10 vuodessa.
Mielenterveysbarometri 2005-2015