Rovaniemen Turvanen siirtyy kaupungin palvelumalliksi

Mielenterveyden keskusliiton 17 vuotta toteuttama Turvanen-toiminta päättyy Rovaniemellä nykymuodossaan. Toimintaa ostopalveluna rahoittanut kaupunki on ilmoittanut ottavansa toimintamallin käyttöön omissa sote-palveluissaan.

Turvanen aloitti hankkeena ja vakiintui palveluksi, joka pohjautui matalan kynnyksen ohjaukseen, kahteen ns. turva-asuntoon sekä sosiaali- ja terveysammattilaisten muodostamaan kuntoutusohjaajien työpariin.

Palvelun perusajatus on ollut, ettei aikoja tarvitse varata etukäteen, vaan tilanteen selvittely aloitetaan heti, kun asiakas ottaa yhteyttä soittamalla, käymällä tai sähköpostilla. 17 vuodessa Turvasessa on neuvottu tuhansia rovaniemeläisiä.

Turvasen ydin on ollut juuri sosiaali- ja terveysammattilaisen välinen yhteistyö ja siitä syntynyt järjestelmän, palvelujen ja etuuksien kattava tuntemus. Se on mahdollistanut myös monimutkaisten ongelmavyyhtien onnistuneen selvittelyn.

”Turvasen kuntoutusohjaajilla on ollut osaamista, asiantuntemusta ja erittäin hyvät paikalliset verkostot. He ovat olleet juuri oikeita henkilöitä kehittämään tätä mallia”, sanoo kuntoutuspäällikkö Kimmo Hane Mielenterveyden keskusliitosta.

”Sote oli Turvasessa täydessä käytössä kauan ennen kuin kukaan oli nähnyt edes unta koko sanasta”, tiivistää kuntoutusohjaaja Tarja Löf.

Turva-asunnot ovat tarjonneet väliaikaisen kodin noin 170 rovaniemeläiselle. Alkuvuosina asukkailla oli yleensä takana pitkiä laitosjaksoja psykiatrisilla osastoilla tai kuntoutuskodeissa ja Turvasessa opeteltiin itsenäistä asumista. Viime vuosina turva-asuntoihin on tultu mm. vuokrarästien kasautumisen tai häätöjen takia.

Turvasen ostopalvelusopimus päättyy virallisesti 31.12.2016, mutta käytännössä jo tällä viikolla kuntoutusohjaajien Maarit Koivupalon ja Tarja Löfin lomien vuoksi. Turva-asuntojen nykyiset asiakkaat jäävät koteihinsa omilla vuokrasopimuksillaan. Matalan kynnyksen ohjaus ja työparimalli otetaan käyttöön Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

”Sitä on jo aloitettu ja ensi vuoden alussa laajennetaan entisestään”, kertoo terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela. ”Yhteistyötä järjestöjen ja eri sidosryhmien kanssa tiivistetään. Kuntalainen keskiöön ja työntekijät rinnalle tukemaan.”

Lisätiedot:

kuntoutuspäällikkö Kimmo Hane, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 050 599 6519
palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela, Rovaniemen kaupunki, puh. 050 5946 598

45-vuotias Mielenterveyden keskusliitto ajaa mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Liitto tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutumisvalmennusta kuntoutumisen polulle – kohti toimivaa arkea ja työelämää. Liittoon kuuluu 160 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 17 000 henkilöjäsentä. www.mtkl.fi

Avainsanat:

Tilaa