• news.cision.com/
  • Miltton/
  • Aedifica on täysin sitoutunut Hoivatiloista tekemäänsä ostotarjoukseen ja muuttaa omistustavoitteensa 50 prosenttiin

Aedifica on täysin sitoutunut Hoivatiloista tekemäänsä ostotarjoukseen ja muuttaa omistustavoitteensa 50 prosenttiin

Report this content

Aedifica muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen ehtoja. Aedifica toteuttaa ostotarjouksen, jos se saa yli 50 prosenttia Hoivatilojen ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

”Näemme Hoivatiloissa houkuttelevan kumppanin, jonka kanssa pääsemme vakiintuneelle pohjoismaiselle markkinalle. Näkemyksemme mukaan tarjoamme yhtiöstä täyden ja reilun hinnan”, sanoo Aedifican toimitusjohtaja Stefaan Gielens.

Pitkäjänteisenä ja strategisena omistajana Aedifica on ainutlaatuisessa asemassa ja pystyy – arvostuksensa ansiosta – maksamaan merkittävän preemion Hoivatiloista. Tarjousvastike, 14,75 euroa per osake, sisältää 83,2 prosentin preemion verrattuna Q3/2019 EPRA-nettovarallisuuteen* (NAV). Tarjottu preemio on erittäin houkutteleva kiinteistöyhtiölle. Vertailuna, Kildare Partners osti viime vuonna Technopoliksen arvostuksella, joka vastasi yhtiön EPRA-nettovarallisuutta, ja vuonna 2017 Blackstone osti Spondan arvostuksella, joka oli noin 6 prosenttia vähemmän Spondan EPRA-nettovarallisuuteen verrattuna.

Aedifican tarjoama tarjousvastike on lisäksi noin 16,1 prosenttia korkeampi kuin Hoivatilojen osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä juuri ennen ostotarjouksen julkistamista ja noin 33,2 prosenttia korkeampi kuin ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kuuden kuukauden ajanjakson Hoivatilojen osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä.

Hoivatilat on tarkastellut useita eri strategisia vaihtoehtoja, ja Hoivatilojen hallitus päätti yksimielisesti 6.11.2019 suositella osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Hallituksen näkemystä tukee Hoivatilojen taloudellisen neuvonantajan, Danske Bankin, antama fairness opinion -lausunto, jonka mukaan osakkeenomistajille tarjottava vastike on taloudellisessa mielessä kohtuullinen.

Hallituksen näkemyksen mukaan Aedifican ostotarjouksen hyväksyminen on Hoivatilojen osakkeenomistajien etujen mukaista ja parempi vaihtoehto kuin Hoivatilojen liiketoiminnan jatkaminen itsenäisenä yhtiönä. Ostotarjouksen hyväksyminen tarjoaa välitöntä arvoa ilman riskiä ja epävarmuutta tulevaisuudennäkymistä.

Vastauksena julkisuudessa esitettyihin kommentteihin ostotarjouksesta Aedifica toistaa näkemyksensä, että tarjousvastike tarjoaa täyden ja käyvän hinnan yhtiöstä.

“Näkemyksemme mukaan Clearance Capitalin alkuperäinen kritiikki tarjousvastiketta kohtaan heijastaa heidän velvollisuuttaan pyrkiä kaikin tavoin maksimoimaan omien asiakkaidensa tuotot, ja tämä on osa heidän tapaansa työskennellä. Vaikka ymmärrämme tämän, korostamme, että tarjousvastike heijastaa Hoivatilojen arvoa ja tulevaa potentiaalia. Olisimme odottaneet näkevämme uusia tarjouksia korkeammalla hinnalla, mikäli tarjoamme hinta olisi liian alhainen. Uskomme, että kahden toisiaan täydentävän yhtiön yhdistyminen toisi vertaansa vailla olevia hyötyjä molemmille osapuolille. Hoivatilojen kehitys on yhtiön osaavan johdon ansiota, ja olemme innoissamme, että he ovat sitoutuneet tulevaisuuteen Aedifican kanssa”, Stefaan Gielens jatkaa.

Tarjousajan suunniteltu päättymisajankohta on 2.12.2019, mikäli tarjousaikaa ei jatketa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousajan mahdollisesta pidentämisestä ilmoitetaan erillisellä pörssitiedotteella. Lisätietoja ostotarjouksesta ja tarjousasiakirja löytyy osoitteesta: https://www.aedifica.be/en/tender-offer-fi.
 

*EPRA on European Public Real Estate Association, johon Hoivatilat liittyi jäseneksi keväällä. Jäsenyyden johdosta Hoivatilat raportoi EPRA:n suositusten mukaiset tunnuslukunsa osana taloudellista tiedonantoaan.

Lisätiedot:

Stefaan Gielens
Toimitusjohtaja
p. +32 2 626 07 72

stefaan.gielens@aedifica.eu

Ingrid Daerden
Talousjohtaja

p. +32 2 626 07 73
ingrid.daerden@aedifica.eu

Charles-Antoine van Aelst
Sijoitusjohtaja

p. +32 2 626 07 74
c-a.vanaelst@aedifica.eu

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit