• news.cision.com/
  • Miltton/
  • Alexandria -konsernin liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, asiakasmäärä jatkoi kasvuaan

Alexandria -konsernin liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, asiakasmäärä jatkoi kasvuaan

Report this content

Alexandria -konsernin liiketoiminta kehittyi vakaasti vuoden 2016 aikana. Konsernin liikevaihto säilyi miltei edellisen vuoden tasolla, ollen 27,4 miljoonaa euroa (27,6 miljoonaa euroa vuonna 2015). Katsauskauden tulos puolestaan päätyi -0,5 miljoonaa euroa tappiolle kertaluontoisten kulujen vuoksi.

– Liiketoiminnallisesti vuosi 2016 oli hyvä, toimintamme volyymi kasvoi vuoden aikana uudelle tasolle. Vuoden aikana asiakasmäärämme kasvoi yli 71 000 asiakkaaseen, joita palveli yli 330 henkilöä 26 paikkakunnalla. Vuoden aikana asiantuntijamme toteuttivat yli 82 000 henkilökohtaista asiakastapaamista, mikä on suurin määrä koko 20 vuoden historiamme aikana. Finanssialaa muokkaava digitaalinen murros lisää kysyntää niille kolmelle teemalle – ainutlaatuiselle asiakaspalvelulle, henkilökunnan asiantuntemukselle ja ensiluokkaisille tuotteille, joihin olemme koko ajan panostaneet. Henkilökohtainen palvelu tulee olemaan jatkossakin suurin kilpailuetumme. Sen lisäksi digitalisaation avaamat hyödyt auttavat meitä nostamaan asiakaskokemuksen uudelle tasolle, toimitusjohtaja Jan Åkesson toteaa.

Katsauskauden tulosta rasittivat Alexandria Rahastoyhtiön lunastuspalkkioriidasta syntyneet 2,7 miljoonan euron suuruiset oikeudenkäynti- ja korkokulut. Kulut olivat kertaluonteisia, eikä niillä tule olemaan tulevalla tilikaudella vaikutusta Alexandria -konsernin liiketoimintaan.

Kasvua asiakasmäärissä, rahastopääomissa ja strukturoitujen tuotteiden markkinaosuudessa

Yhtiön asiakasmäärä kasvoi vuonna 2016 yli 4 900 asiakkaalla. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli yli 71 000 asiakasta. Konsernin tytäryhtiö Alexandria Rahastoyhtiö Oy kasvatti vuoden 2016 aikana viiden sijoitusrahastonsa yhteenlaskettuja pääomia lähes 30 %:lla (+70,6 miljoonaa euroa). Yhtiön hallinnoimien rahastojen markkina-arvo per 31.12.2016 oli yhteensä 316,8 miljoonaa euroa.

Konsernin toinen tytäryhtiö, strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets kasvatti markkinaosuuttaan 9,9 %:iin (9,5 %). Yhtiö on nyt kasvattanut markkinaosuuttaan neljä vuotta peräkkäin, eli koko toimintahistoriansa ajan. Yhtiö järjesti tilikaudella 54 liikkeeseenlaskua, jotka olivat nimellisarvoltaan yhteensä noin 128 miljoonaa euroa. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi strukturoitujen tuotteiden tarjoajaksi sekä kokonaisarvioinnin, että sijoitusmenestyksen perusteella vuotuisessa "European Structured Products and Derivatives Awards" -konferenssissa Lontoossa.

Arvio tulevasta

Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Arvion taustalla ovat odotukset toimintaympäristöstä, säästö- ja sijoitusvakuutusmyynnin kehityksestä sekä Alexandria Rahastoyhtiön että Alexandria Marketsin toiminnan kasvusta.

Liite: Alexandria Pankkiiriliikkeen tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 (PDF)

Lisätietoja:

Jan Åkesson, toimitusjohtaja, Alexandria Pankkiiriliike Oyj
puh. 040 731 2325, jan.akesson@alexandria.fi

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 20 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 70 000 asiakastaan 26 paikkakunnalla yli 330 sijoitusalan asiantuntijan voimin.. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy sekä strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets Oy.

www.alexandria.fi

Avainsanat:

Tilaa