Alexandria-konsernin liiketoiminta kehittyi vakaasti, asiakasmäärä jatkoi kasvuaan

Alexandria-konsernin liiketoiminta kehittyi vakaasti vuoden 2017 aikana. Konsernin liikevaihto säilyi miltei edellisen vuoden tasolla, ollen 26,7 miljoonaa euroa (27,4 miljoonaa euroa 2016). Konsernin liikevoitto kaksinkertaistui edelliseen vuoteen nähden 1,6 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa 2016). Konsernin tulos puolestaan päätyi hienoisesti voitolliseksi ollen 0,1 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa 2016)

– Liiketoiminnallisesti vuosi 2017 oli hyvä, toimintamme volyymi kasvoi jälleen. Vuoden aikana asiakasmäärämme kasvoi miltei 5000 asiakkaalla yli 76 000 asiakkaaseen, ja henkilökohtaisia asiakastapaamisia kertyi yli 72 000 kappaletta. Vuoden aikana asiakkaitamme palveli yli 300 henkilöä 27 paikkakunnalla. Kuluneen vuoden aikana teimme merkittäviä investointeja uuteen sääntelyyn valmistautumisessa sekä järjestelmien kehityshankkeisiin sijoitusneuvontaprosessin, markkinoinnin sekä asiakasviestinnän digitalisoimiseksi. Tulemme jatkamaan panostuksia näiden osa-alueiden kehittämiseen sekä uusien tuotteiden lanseeraamiseen myös kuluvana vuonna, toimitusjohtaja Jan Åkesson toteaa.

Kasvua asiakasmäärissä, rahastopääomissa ja strukturoitujen tuotteiden markkinaosuudessa

Yhtiön asiakasmäärä kasvoi vuonna 2017 miltei 5000 asiakkaalla, tilikauden lopussa yhtiöllä oli yli 76 000 asiakasta. Konsernin tytäryhtiö Alexandria Rahastoyhtiö Oy kasvatti vuoden 2017 aikana kuuden sijoitusrahastonsa yhteenlaskettuja pääomia yli 20 %:lla (+67,6 miljoonaa euroa). Yhtiö toi syyskuussa 2017 markkinoille Suomen ensimmäisen kasvuosuusmuotoisen kiinteistörahaston Alexandria Kiinteistön, joka keräsi ensimmäisten kuukausiensa aikana yli 46 miljoonaa euroa pääomia. Yhtiön hallinnoimien rahastojen markkina-arvo per 31.12.2017 oli yhteensä 384,6 miljoonaa euroa.

Konsernin toinen tytäryhtiö, strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets järjesti tilikaudella 55 liikkeeseenlaskua, nimellisarvoltaan yhteensä noin 145 miljoonaa euroa. Alexandria Markets kasvatti tilikauden aikana markkinaosuuttaan 10,7 %:iin (9,9 %), ollen kolmanneksi suurin toimija Suomen strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinalla. Yhtiö on nyt kasvattanut markkinaosuuttaan viisi vuotta peräkkäin eli koko toimintahistoriansa ajan. Yhtiö valittiin myös toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi strukturoitujen tuotteiden tarjoajaksi sekä kokonaisarvioinnin, että sijoitusmenestyksen perusteella vuotuisessa "European Structured Products and Derivatives Awards" -konferenssissa Lontoossa.

Arvio tulevasta

Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Arvion taustalla ovat odotukset tuotevalikoiman lisäyksistä, henkilökohtaisen palvelun kysynnän kasvusta ja odotukset modernin markkinoinnin tuottamien laadukkaiden uusien asiakaskohtaamisten määrän kasvusta. 

Liite: Alexandria Pankkiiriliikkeen tilinpäätös 1.1.-31.12.2017 (PDF)

Lisätietoja:

Jan Åkesson, toimitusjohtaja
puh. 040 731 2325, jan.akesson@alexandria.fi

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 21 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 76 000 asiakastaan 28 paikkakunnalla yli 300 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy sekä strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets Oy.

www.alexandria.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa