Alexandrian liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi vuonna 2018

Report this content

Alexandria-konsernin liiketoiminta kasvoi tasaisesti vuonna 2018. Konsernin liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia edellisvuodesta 29,1 miljoonaan euroon (1–12/2017: 26,7 milj. euroa) ja liikevoitto yli kaksinkertaistui edellisvuodesta 3,7 miljoonaan euroon (1,6 milj. euroa 2017). Tilikauden voitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa 2017).

”Etenimme vuonna 2018 oikeaan suuntaan usealla liiketoiminnan osa-alueella. Liiketoimintamme volyymi kasvoi edelleen ja asiakasmäärämme kasvoi lähes 82 000 asiakkaaseen. Myös henkilökohtaisten asiakastapaamisten määrä kasvoi: menneenä vuonna toteutimme yli 74 000 henkilökohtaista tapaamista ympäri Suomea. Rahastojen ja strukturoitujen tuotteiden myynti kehittyi hyvin markkinoiden heilunnasta huolimatta, ja uuden yritysrahoituspalvelumme Rahamyllyn liiketoiminta lähti lupaavasti liikkeelle. Vuonna 2019 jatkamme tuotevalikoimamme laajentamista sekä kasvatamme entisestään palveluverkostoamme”, toimitusjohtaja Jan Åkesson kertoo

Rahastopääomat kasvoivat, strukturoiduissa sijoitustuotteissa ennätysvuosi

Sijoitusvuosi 2018 osoittautui yleisesti haastavaksi globaalien osake- ja korkomarkkinatuottojen negatiivisuudesta johtuen. Tästä huolimatta Alexandria Rahastoyhtiö onnistui kasvattamaan vuoden 2018 aikana kuuden sijoitusrahastonsa yhteenlaskettuja pääomia noin neljällä prosentilla eli 17,0 milj. eurolla. Yhtiön hallinnoimien rahastojen markkina-arvo oli 31.12.2018 401,6 miljoonaa euroa. Finanssiala ry:n tekemässä Rahastoyhtiöiden vertailussa Alexandria Rahastoyhtiö keräsi vuoden 2018 aikana Suomen viidenneksi suurimman määrän nettomerkintöjä, yhteensä 40,6 miljoonaa euroa. Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto saavutti vuoden loppuun mennessä lähes 100 miljoonan euron pääoman (31.12.2018 97,9 milj. euroa).

Konsernin toinen tytäryhtiö, strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets järjesti tilikaudella 70 liikkeeseenlaskua, joita merkittiin nimellisarvoltaan yhteensä noin 210 miljoonaa euroa (145 milj. euroa 2017). Alexandria Markets kasvatti markkinaosuuttaan 16,1 prosenttiin (1–12/2017 10,7 prosenttia) ja oli markkinaosuudeltaan Suomen kolmanneksi suurin toimija. Yhtiön markkinaosuus on kasvanut viisi vuotta peräkkäin. Alexandria valittiin kolmatta kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi strukturoitujen tuotteiden tarjoajaksi sekä kokonaisarvioinnin että sijoitusmenestyksen perusteella vuotuisessa European Structured Products and Derivatives Awards -konferenssissa Lontoossa 6.2.2019.

Vuoden 2018 lopulla Alexandria-konsernin uusin tytäryhtiö Alexandria Yritysrahoitus aloitti toimintansa avaamalla digitaalisen yritysrahoituspalvelunsa Rahamyllyn. Rahamylly tarjoaa sijoittajille maksuttoman tavan sijoittaa suoraan kotimaisiin yrityksiin ja yrityksille helpon tavan hankkia markkinaehtoista rahoitusta. Rahamylly on Alexandria-konsernin ensimmäinen täysin digitaalinen rajapinta sekä yrityslaina- että sijoittaja-asiakkaisiin.

Arvio tulevasta

Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Arvion taustalla ovat odotukset toimintaympäristöstä, sijoitussidonnaisten säästö- ja sijoitusvakuutusmyynnin kehityksestä sekä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n, Alexandria Markets Oy:n ja Alexandria Yritysrahoitus Oy:n toiminnan kasvusta. 


Lisätiedot:
Jan Åkesson
toimitusjohtaja, Alexandria Pankkiiriliike Oyj
jan.akesson@alexandria.fi
Puh. 040 731 2325


Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 22 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 82 000 asiakastaan 29 paikkakunnalla noin 300 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets Oy.

www.alexandria.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit