BaltCap tuo markkinoille uuden New Nordics -alueelle keskittyvän buyout-rahaston

Report this content

Pääomasijoitusyhtiö BaltCapin hallinnoima Private Equity Fund III (BPEF III) -rahasto keräsi 126 miljoonan euron sijoitussitoumukset ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan, ylittäen alustavat tavoitteet. Uusi rahasto jatkaa edeltävien BPEF I ja BPEF II -rahastojen tapaan toimivaksi todettua ja menestyksekästä buy and build -strategiaa. Pääomasijoitusten avulla pyritään rakentamaan menestystarinoita kypsässä vaiheessa olevista innovatiivisista yhtiöistä.

Uusi rahasto tähtää sijoituksiin 8-10 alustayhtiössä Baltian maissa ja Pohjoismaissa. Alustayhtiöiden yritysarvo on tyypillisesti 10 ja 50 miljoonan euron välillä, ja rahaston pääomasijoitus yksittäiseen yhtiöön on 10-20 miljoonaa euroa.

BaltCapin Managing Partner Martin Kõdar korostaa, että uusi rahasto avaa BaltCapille uusia kohdemarkkinoita. ”BaltCapin ydinalueen eli Baltian lisäksi rahasto keskittyy myös Baltiassa toimiviin suomalaisiin ja ruotsalaisiin yhtiöihin. Pohjoismaiset ja baltialaiset taloudet ovat kasvavalla tahdilla muodostamassa yhteistä New Nordics -markkina-aluetta, mikä avaa uusia bisnesmahdollisuuksia. BPEF III -rahasto pyrkii osaltaan edistämään liike-elämän integraatiota New Nordics -alueella”, Kõdar kertoo.

Sijoittajiksi uuteen rahastoon ovat sitoutuneet Euroopan investointirahasto (EIF), joka investoi osin Baltic Innovation Fund 2:n (Viron, Latvian ja Liettuan valtioiden sekä EIF:in yhteinen aloite) kautta, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO), LHV-eläkerahasto, SEB:in eläkerahastot Virossa, Latviassa ja Liettuassa, eQ Varainhoito sekä yksityisiä sijoitusyhtiöitä. ”Olemme hyvin kiitollisia pitkäaikaisten ankkurisijoittajiemme jatkuvasta luottamuksesta tiimiämme ja strategiaamme kohtaan. Tavoitellun rahaston koon ylittäminen heti ensimmäisellä kierroksella on meille ja alueellemme merkittävä saavutus”, Kõdar lisää.

Euroopan investointirahaston ylijohtaja Pier Luigi Gilibert kommentoi: ”Investointimme BaltCap Private Equity Fund III -rahastoon jatkaa menestyksekästä yhteistyötämme. Se on myös ensimmäinen investointikohde Baltic Innovation Fund 2:lle, joka on yhteisbaltialainen aloite ja suunniteltu edistämään Baltian maiden private equity ja venture capital -sijoitusmarkkinoita.”

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin Keski- ja Kaakkois-Euroopan johtaja Charlotte Ruhe kertoo BaltCapin uuteen rahastoon sijoittamisen olevan hyvin linjassa pankin Baltian tavoitteiden kanssa. ”Tuemme vahvemman ja kestävämmän yksityisen pääomasektorin nousua Baltiassa tarjoamalla oman pääoman ehtoista rahoitusta yhtiöiden kaikissa kehitysvaiheissa. Olemme tyytyväisiä BaltCapin nykyiseen ja tulevaan rooliin, jossa se rahaston kautta tarjoaa Baltian maissa toimiville yrityksille niukasti saatavilla olevaa oman pääoman rahoitusta”, Ruhe toteaa.

SEB Investment Managementin rahastonhoitaja Endriko Võrklaev painottaa, että SEB:in Viron, Latvian ja Liettuan eläkerahastot ovat BPEF III -rahaston suurimpien sijoittajien joukossa. ”Nykyään kasvutarinoita löytyy yhä enemmän listaamattomien yhtiöiden markkinoilta. Pidämme paikallisia yksityisiä yhtiöitä hyvinä kohteina paikallisille eläkerahastoille, joilla on pitkä sijoitushorisontti. Kasvavat sijoituksemme paikallisille markkinoille auttavat meitä pysymään kilpailukykyisinä paikallista inflaatiota vastaan”, Võrklaev lisää.

Thor Thorsteinsson, Senior Financial Manager Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä, nostaa esiin rahaston kautta tehtävät vihreät sijoitukset: ”Olemme hyvin iloisia voidessamme jatkaa hyvää yhteistyötämme BaltCapin kanssa, kun investoimme Baltian alueelle kohdistuvaan rahastoon toista kertaa. Osallisuutemme rahastossa johtaa merkittävästi suurempien investointien kohdentumiseen yhtiöihin, jotka edistävät positiivisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi kierrätyksen, energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen kautta.”

New Nordics käsitteenä sisältää perinteiset Pohjoismaat eli Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin, sekä kolme Baltian maata, Viron, Latvian ja Liettuan. Yhdessä nämä maat muodostavat dynaamisesti kasvavan, teknologiavetoisen ja monimuotoisen, mutta samalla synergioita luovan liiketoimintaympäristön, joka avaa innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia.


Lisätietoja:

Martin Kõdar
Managing Partner                                            

Martin.Kodar@baltcap.com
Puh.: +372 665 0280

BaltCap lyhyesti

BaltCapin tavoitteena on rakentaa portfolioyhtiöistä kansainvälisesti tunnettuja menestystarinoita. Teemme yhteistyötä huippujohtajien ja yrittäjien kanssa, auttaen heitä saavuttamaan tavoitteensa ja luomaan mullistavaa kasvua, sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Lähestymistapamme on tehnyt meistä kokeneimman ja suurimman Baltiaan keskittyvän pääomasijoittajan. Toimintamme kattaa buyoutit ja kasvupääoman, infrastruktuurisijoitukset sekä venture capital -sijoitukset. Sen perustamisesta lähtien vuonna 1995, BaltCap on luonut lukuisia pääomarahastoja, joihin institutionaaliset sijoittajat ovat sijoittaneet yli 600 miljoonaa euroa. Olemme sijoittaneet yli sataan yhtiöön eri aloilla ja eri kehitysvaiheissa. Tiimiimme kuuluu 30 sijoitusalan ammattilaista, jotka kattavat koko alueen kuudessa toimistossamme Tallinnassa, Riiassa, Vilnassa, Varsovassa, Helsingissä ja Tukholmassa.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit