Deloitten ja SEB:n talousjohtajakysely: investointihalut nousussa

Deloitten ja SEB:n toteuttama talousjohtajakysely näyttää merkkejä yritysten kovemmista kasvu- ja tuottavuustoimista. 41 % tutkituista talousjohtajista käyttäisi kassaylijäämän seuraavan puolen vuoden aikana strategisiin investointeihin Suomessa ja ulkomailla. Johtaja Sakari Järvelä SEB:n rahoitusstrategiayksiköstä toteaa tämän olevan tärkeä muutoksen signaali. Kasvuhakuiset liiketoimintastrategiat eivät näytä kuitenkaan johtavan työpaikkojen lisääntymiseen ainakaan lyhyellä tähtäimellä, huomauttaa Deloitten Finance Transformation -liiketoiminnan johtaja Mikko Mäkinen.

Suomalaisten talousjohtajien investointihalut ovat nousussa. Vaikka neljäsosa tutkituista talousjohtajista käyttäisi kassaylijäämän seuraavan puolen vuoden aikana velkojen maksamiseen, niin jopa 41 % keskittyisi ennemmin strategisiin investointeihin Suomessa ja ulkomailla. Yleisesti tutkimus osoittaa merkkejä talousjohtajien lisääntyneestä riskinottohalusta defensiivisten strategioiden rinnalla. Tuoteinnovaatioihin, markkinoiden laajentamiseen ja orgaaniseen kasvuun tukeutuvien vastaajien määrä on lähes kaksinkertaistunut viime syksyn 15 prosentista 27 prosenttiin.

”Tutkimus tehtiin samaan aikaan, kun hallitus päätti alentaa yritysveroa ja muokata osinkoveroa. Näyttää siltä, että hallituksen päätökset tulivat oikealla hetkellä, sillä ne voivat vahvistaa jo käynnissä olevaa positiivista kehitystä. Vaikka liiketoimintastrategiat ovat enimmäkseen defensiivisiä, yritykset tarttuvat mahdollisuuksiin kasvattaa liiketoimintaa merkittävästi niin orgaanisesti kuin laajentumisienkin kautta”, johtaja Sakari Järvelä SEB:n rahoitusstrategiayksiköstä toteaa.

Myös yritysten kassavirtanäkymät ovat korkealla. 48 % talousjohtajista uskoo kassavirtojen kasvavan tulevan 12 kuukauden aikana. Lisäksi 29 % näkee kassavirtojen pysyvän samansuuruisina.

”Luottoa on helposti saatavilla suomalaisille yrityksille, sillä 55 % talousjohtajista pitää rahoituslaitosten asennoitumista omaa yritystään kohtaan suotuisana tai todella suotuisana. Kun samaan aikaan kassavirtojen uskotaan nousevan, suomalaisten yritysten ei tarvitse olla huolissaan kasvuaikeidensa rahoittamisesta”, Järvelä jatkaa.

Yksi osoitus kasvuhakuisten liiketoimintastrategioiden noususta on myös se, että 58 % vastaajista odottaa yritysjärjestelyiden lisääntyvän jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana, ja vain 2 % vastaajista uskoi niiden laskevan. Edellisessä tutkimuksessa lokakuussa 2012 yritysjärjestelyiden lisääntymiseen uskoi 55 % ja laskuun jopa 21%.

Työllisyys ei seuraa kasvuhakuisia liiketoimintastrategioita

Suurimmat, yli 5 000 työntekijän yritykset eivät ole palkkaamassa uusia työntekijöitä seuraavan puolen vuoden aikana. Yleisesti 32 % vastanneista talousjohtajista näkee, että työntekijöiden määrä vähenee seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun taas 50 % talousjohtajista uskoo työntekijöiden määrän pysyvän samana. Työllisyyden odotetaan sen sijaan lisääntyvän ulkomailla: 32 % vastaajista uskoo palkkaavansa työntekijöitä ulkomailla, kun vain 16 % uskoo näin käyvän Suomessa.

”Suomen hallitus on ruokkinut strategisia investointeja, mutta yleisesti on tunnustettava se tosiasia, että investoinnit eivät vaikuta suoraan bruttokansantuotteeseen tai työllisyyteen. Uskomme, että työllisyys saattaa nousta investointien myötä, mutta se ei ole yritysten päätavoite. Työllisyyden kasvua voi odottaa vasta, kun makrotalous on kääntynyt nousuun”, Deloitten Finance Transformation -liiketoiminnan johtaja Mikko Mäkinen kertoo.

Jatkuvasta epävarmuudesta tullut yritysten normaalitila

84 % talousjohtajista määrittelee yleisen taloudellisen epävarmuuden tason normaalia korkeammaksi. Kuitenkin aiempaa harvempi talousjohtaja uskoo epävarmuuden olevan korkealla tai todella korkealla tasolla. Lokakuussa 2012 40 % talousjohtajista arvioi omaa yritystä koskettavan ulkoisen taloudellisen epävarmuuden olevan korkealla tai todella korkealla tasolla, kun uusimmassa tutkimuksessa näin arvioi enää 30 % vastaajista. Yleisesti ottaen yritysten on täytynyt sopeutua epävarmuuden korkeaan tasoon.

Yritysten valitsemat defensiiviset strategiat ovat vihdoin tuottaneet tulosta, sillä taseriskit ovat laskussa. 32 % talousjohtajista näkee riskien laskeneen jossain määrin, kun edellisessä kyselyssä viime lokakuussa vain 19 % vastaajista näki taseriskin laskeneen.

Heikentyvä kysyntä on talousjohtajien suurin yksittäinen huoli, 85 % vastaajista totesi sen ensisijaiseksi haasteekseen vuonna 2013. Talousjohtajat suhtautuvat kysyntään kuitenkin monitulkintaisesti. Toisaalta suurin osa vastaajista odottaa kassavirtojensa kasvavan, mutta silti talousjohtajat ovat huolissaan riittävästä kysynnästä.

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 26.3. ja 16.4. välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 63 talousjohtajaa. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Yli puolella vastanneista yrityksistä liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa ja 25 % vuosittainen liikevaihto on yli 1,5 miljardia.

Koko tutkimusraportti liitteenä.

Lisätietoja:

SEB

Sakari Järvelä
Johtaja, rahoitusstrategia
+46 76 000 12 18
sakari.jarvela@seb.se

Deloitte
Mikko Mäkinen
Partneri, Finance Transformation -liiketoiminnan johtaja
020 755 5682
mikko.makinen@deloitte.fi

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa SEB on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. Ruotsissa ja Baltian maissa SEB tarjoaa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Yhtiö toimii 20 maassa maailmanlaajuisesti ja työllistää noin 16 000 työntekijää. 31. maaliskuuta 2013 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2,580 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1,374 miljardia Ruotsin kruunua. www.sebgroup.com.

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Yhtiön palveluksessa on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Deloitte tarjoaa asiakkailleen tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkaina on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa Deloitten palveluksessa on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi.

Avainsanat: